Kiến tánh....

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

doanduclong
Bài viết: 1
Ngày: 18/11/07 03:08

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi doanduclong »

xin kinh chao quy dao huu toi moi nhap dan xin tu gioi thieu la mot dai dao doc hanh chon tung lam thuong tich day minh chet di song lai nhieu lan nen rat...hieu chien co gi khong phai xin duoc xan xuu (THIEN TONG ma )toi thay muc kien tanh rat hay nhung nua duong nhap cuoc nen chu duoc ro lam vay xin hoi ban ve tanh nao tanh toi hay tanh chung ta...hay phat tanh .neu la ve phat tanh thi toi cung...xin sam hoi ma phai sam that long vi quyet yeu cua thien tong la trung thuc va nghien khac voi tu chinh tam TOI .vay toi bat dau sam hoi .....kinh rang DUC TY LO GIA NA (phap than phat hay phap gioi tanh)than khap moi cho ma con khong biet....xin hen gap ;ai khi tam da tinh

----------
monggiac xin chào bạn và hoan nghênh bạn đến diễn đàn

Bài viết hay, nhưng cho phép mình được bỏ dấu nhé, chỉ xin bỏ dấu thôi không thêm chấm phẩy hay viết hoa gì cả, chổ nào không biết xin được giữ nguyên và tô đậm. mong hoan hỷ nhé kinhle :
Xin kính chào quý đạo hữu tôi mới nhập đàn xin tự giới thiệu là một đại đạo độc hành chốn tùng lâm thương tích đầy mình chết đi sống lại nhiều lần nên rất...hiếu chiến có gì không phải xin được xan xuu (Thiền Tông mà) tôi thấy mục kiến tánh rất hay nhưng nữa đường nhập cuộc nên chư được rõ lắm vậy xin hỏi bạn về tánh nào tánh tôi hay tánh chúng ta...hay phật tánh .nếu là về phật tánh thì tôi cũng xin sám hối mà phải sám thật lòng vì quyết yếu của thiền tông là trung thực và nghiên khắc với tự chính tâm TÔI .vậy tôi bất đầu sám hối.....kinh rằng ĐỨC TỲ LÔ GIÁ NA (pháp thân phật hay pháp giới tánh) thân khắp mọi chổ mà con không biết .... xin hẹn gặp ;ai khi tâm đã tịnh


Thân mến,
monggiac
Sửa lần cuối bởi Monggiac vào ngày 21/11/07 08:37 với 3 lần sửa.
Lý do: bỏ dấu cho mọi người dể đọc


thu tử
Bài viết: 6
Ngày: 12/09/07 15:53

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi thu tử »

Chào bạn doanduclong.
Hoan nghinh bạn đến với diễn đàn.
tangbong
tangbong
Để viết bày có dấu cho dễ đọc.bạn hãy vào đây:(để tham khảo)
http://daitangkinhvietnam.org/diendan/v ... p?f=6&t=68
Rất mong đọc được nhều bày viết của bạn
Kính.


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Bài không dấu đọc không hiểu đã đành mà có dấu, Ht vẫn ... điếc con ráy, chưa hiểu được ý "không dấu" nói gì. Monggiac khen hay, chắc hiểu phải không, cứu bồ chút coi! Mới vô diễn đàn sao tự dưng "không dấu" sám hối dữ vậy?


long

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi long »

Chào thân quý đạo hữu, đã nhân được trả lời của mọi người và tiêp đón thân mật long mừng lắm.Để đên đáp long xin được quậy nghe, vì độc hành lâu nay buồn quá.Xin phép được mang cây gậy này vào trình làng,vậy đề đây nhé.Đố ai biết gậy hiền hay ác?những "thứ"hiền ,ác ấy ở gậy? ở ta? những "thứ"ấy ở đâu mà ra?....truy hỏi gậy cho ra thật tánh . Tim như thế hỏi gậy có...tánh .nếu tìm được đồng LÔ GIÁ NA.Vây thiện ác có phài tánh TA? Tìm thấy nó mang ra mà đánh đánh cho sáng...nó cũng TỲ LÔ GIÁ NA -Hỏi kiến tánh gần xa? nói được:đánh không nói được:đánh(xin trà lời bằng cách phổ thông cho cả người sơ cơ dể hiểu không nói thiền). HT thân khong dau hôm nay có dấu thường nhé .Nếu còn...điếc con ráy đừng băt chước Tôn Ngộ Không lấy bông bịt tai mà phải sám hối vầy nè :Nam mo phat con,nam mo con phat,nam mo chang phap.nam mo tai tam.....Ùa mình ....chuyện rằng có Tôn Ngộ Không ....Ôi tâm động quá không sám được .Tội lỗi,tội lỗi ...kệ nó đi !biết là được.Tạm biệt


Nhị Nguyên
Bài viết: 41
Ngày: 06/10/07 05:00

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi Nhị Nguyên »

chieuthanh đã viết:Tột cùng của "Đạo" là Kiến Tánh, gọi "Chí Đạo".


Đạo không có tột cùng, tột cùng chẳng phải đạo.


khách

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi khách »

-Vô nhãn giới.....vô ý thức giới....vô vô minh diệc vô vô minh tận.
-Yết đế, yết đế Bồ đề tát BÀ HA. tangbong


chieuthanh

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi chieuthanh »

Nhị Nguyên đáp đúng lắm !

Thật vậy, Đạo Như Hư Không (như chứ không phải là...), nên không có khởi thuỷ, không có chung cuộc, không có trong, không có ngoài... ngoài cả suy lường, bặt ngôn ngữ.

kinhle kinhle

Và củng vì vậy nên phải có pháp đối trị để hiển pháp, nhưng còn trụ ở Pháp đối trị nào đó thì vẩn chưa tường "đạo" !

Nên gọi là Vô sở đắc.!!!

Pháp bỗn, Pháp Vô Pháp
Vô Pháp , Pháp diệc Pháp
Kim phó Vô Pháp Thời
Pháp Pháp hà tằng Pháp.

(Thích Ca Mâu ni.)


kinhle


người bạn

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi người bạn »

-PHÁP BẢO ĐÀN KINH(dịch giả:đoàn trung còn)
-Hư vọng giả lập tên
-Nào có nghĩa chân thật
-chì có người cao vọt
-thông đạt chẳng lấy bỏ

-rõ biết pháp ngũ uần
-với thân ta trong đó
-ngoài hiện bao sắc tượng
-mỗi mỗi tướng âm thanh
-Bình đẳng như mộng huyền
-Chằng khởi thấy thánh,phàm
-Không luận giài niết bàn
-Thường ứng dụng các căn
-nhưng chằng khời dụng tường
(Nếu chưa dừng được tường lấy lý pháp mà soi cho tan tành thằng thức)
-Phân biệt hết thẩy pháp
-Chẳng khời phân biệt tưởng
-Kiếp hỏa thiêu đáy biền
gió chuyền núi đổ non
-chân thường vui tịch diệt
-niết bàn tướng vẫn vậy

-Nay ta gượng giài thuyết
-khiến người bò tà kiến
-chớ chạy theo lời nói
-may biết được đôi chút.
-...........................Sư hòi:"Xưa nay ngươi đả từng làm gì?"
-Thưa rằng:"Thánh đế cũng chẳng làm"
-Sư hỏi:"vậy thì giơi vào giai cấp nào"
-thưa rằng:"đến Thánh đế còn chẳng làm,làm sao có giai cấp"...............
Trên là trích đoạn trong Pháp Bào Đàn xin mamg ra trình quý dạo hữu tham khảo và góp ý
-Lưu ý:những chữ(...)là ý kiến riêng của người viết
đã đến giờ cơm ai đói đi ăn,ai chưa thồi thì đi thổi.Giữ L..làm gì đề nhịn đòi. còn ai chưa thấy thì ....kiếm. xin tùy hỷ!chào tinh tấn tangbong caunguyen caunguyen


Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

chieuthanh đã viết:Tột cùng của "Đạo" là Kiến Tánh, gọi "Chí Đạo".

Tam Tổ trong "Tín Minh Tâm" và hơn 700 năm sau là Thiền Sư Triệu Châu viết:

"Chí đạo vô nan", nghĩa là "kiến tánh" không khó. !?!

Chỉ đừng phân biệt,.........

khởi lên là đã sai,(vừa mớm khởi lên chính là phân biệt_Cái mà khi chưa phân biệt)

Vì vậy, nên Ba la Đề trả lời vua: "hiện đang tác dụng, Vua tự chẳng thấy"....."Vua nếu tác dụng thì thể củng khó thấy" !???! _Và Lục Tổ quở Ngài Thần Hội : "Đã bão là không sắc không danh, mà người lại nói Pháp thân Hòa Thượng, Pháp Tánh Thần Hội...!!!"
---

CHÍ ĐẠO VÔ NAN
DUY HIỀM GIẢN TRẠCH
Dịch là:
Kiến tánh không khó
Chỉ đừng phân biệt
---
dịch từng câu như vậy có xác nghĩa chưa, nhất là câu thứ hai?
mình thắc mắc ?


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

至道無難,唯嫌揀擇
Chí đạo vô nan,
Duy hiềm giản trạch.
Đản mạc tắng ái,
Đỗng nhiên minh bạch.
Hào ly hữu sai,
Thiên địa huyển cách.
Đạo đắc hiện tiền,
Mạc tồn thuận nghịch.

chỉ đừng phân biệt = đừng khởi tâm phân biệt, suy nghĩ, chọn lựa, nghiên bên này, ngã bên kia, do chọn lựa phân biệt nên khó. Nói theo kiểu của ngài Huệ Năng là ngay cái lúc vô niệm đó ??? Câu này nguyên thủy ở trong Tín Tâm Minh.

Câu hai thấy không có vấn đề mà câu một có chí đạo = kiến tánh, hiểu ý thì được chứ dịch vậy chưa thỏa đáng. Ha ha nhưng tôi lại không biết dịch thế nào. chí đạo là cái tột cùng của đạo ? Là chân tâm là Phật tánh ? Nếu theo Tín Tâm Minh có lẽ là kiến tánh :-/


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
anvui
Bài viết: 36
Ngày: 08/10/07 17:16

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi anvui »

phuoctuong đã viết:
chieuthanh đã viết:Tột cùng của "Đạo" là Kiến Tánh, gọi "Chí Đạo".
"phuoctuong"
CHÍ ĐẠO VÔ NAN
DUY HIỀM GIẢN TRẠCH
Dịch là:
Kiến tánh không khó
Chỉ đừng phân biệt
---
dịch từng câu như vậy có xác nghĩa chưa, nhất là câu thứ hai?
mình thắc mắc ?
Kính chào Bác Phước Tường tangbong tangbong tangbong
Mừng bác trở lại diễn đàn daitangkinhvietnam.
anvui cũng thắc mắc về 2 câu trên. #-o #-o
*Vì chỗ Chí Đạo thì không thể nói Kiến hay Vô Kiến(lìa ngôn ngữ tuyệt suy lường).
*Chữ Giảng trạch cũng không thể dịch là phân biệt.Vì phân biệt có hai trạng thái
1/.Phân biệt bằng Thức.-là Phàm phu.
2/.Phân biệt bằng Trí.-Là Thánh.
Nếu không phân biệt thì đồng với gổ đá vô tri ???
Kính xin Bác từ bi giảng trạch ạ.. kinhle kinhle kinhle


Hình đại diện của người dùng
phuoctuong
Điều Hành Viên
Bài viết: 723
Ngày: 14/11/07 12:06

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi phuoctuong »

MÌNH THẤY HÒA THƯỢNG DUY LỰC CŨNG DỊCH LÀ VẬY- CHỈ TẠI PHÂN BIỆT-HAY-CHỈ ĐỪNG PHÂN BIỆT.
MÌNH CHẲNG DÁM GIẢN TRẠCH MÀ CHỈ THẮC MẮC, GIẢ SỬ CÓ BÁC NÀO DỊCH DỄ HIỂU HƠN KHÔNG! CŨNG BỞI TẠI LÀ THIỀN TÔNG MÀ GIẢN TRẠCH THÌ E LỘN TIỆM, MÀ CHẲNG GIẢN TRẠCH THÌ MÙ TỊT, TRỪ NHỮNG HẠNG MỚI BỊ HÉT MỘT TIẾNG ĐIẾC TAI, HAY BỊ MỘT GẬY ĐAU ĐIẾNG,... ĐÃ LIỀN NGỘ ĐẠO.
THÀNH THỬ RA MÌNH DUY HIỀM GIẢN TRẠCH, CHỈ LÀ DO MÌNH PHÂN TÍCH (TRỜI ƠI!), MÀ CÁC BÁC KHÔNG PHÂN GIẢI, PHÂN TÍCH SUY DIỄN THÌ LÀM SAO BIẾT CHÍ ĐẠO VÔ NAN LÀ KIẾN TÁNH KHÔNG KHÓ!!!


NHẤT CÚ NHIỄM THẦN HÀM TƯ BỈ NGẠN
TAM XA KHAI THỊ NGỘ NHẬP PHẬT THỪA
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách