Kiến tánh....

Thảo luận tư tưởng thiền tông Việt Nam.

Điều hành viên: binh

Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

:D


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

thichnhuantruong đã viết:nhampl và chanientam dau ruồi .mau ra đây mà coi nè .có đông huynh đệ qua'.chắc là phải xây một căn nhà để mà ở liền quá hà . :D :D :D :D

Đâu cần phải cất nhà. Dựng một cái thảo am đủ rồi.

THẢO AM CA

Ngô cất thảo am vô bảo bốI
Phạn liễu tùng dung đồ thùy khoái
Thành thờI sơ kiến mao thảo tân
Phá hậu hường tương mao thảo cái

Trụ am nhân trấn thường tạI
Bất thuộc trung gian dữ nộI ngoạI
Thế nhân trụ xứ ngã bất trụ
Thế nhân ái xứ ngã bất ái

Am tuy tiểu hàm pháp giớI
Phương trượng lão nhân tương thể giảI
Thượng thừa bồ tát tín vô ngạI
Trung hạ văn chi tất sinh quái

Vấn thử am hoạI, bất hoạI
HoạI dữ bất hoạI chủ nguyên tạI
Bất cư nam bắc dữ tây đông
Cơ thượng kiên lao dĩ vi tốI

Thanh tùng hạ, minh song nộI
Ngọc điện châu lâu vị vi đốI
Nạp bì mông đầu vạn sự hưu
Thử thờI sơn tăng chung bất hội.

Trụ thử am hưu tác giai
Thùy khoa phổ tịch đồ nhân mãi
HồI quang phản chiếu tiện qui lai
Khoách đạt linh căn phi hướng bốI

Ngộ tổ sư thân huấn bốI
Kết thảo vi am mạc sinh thoái
Bách niên phao khước nhậm tung hoành
Bãi thủ tiện hành thả vô tộI

Thiên chủng ngôn, vạn ban giảI
Chỉ yếu giáo quân trường bất hộI
Dục thức am trung bất tử nhân
Xả ly nhi kim giả bì đạI

Thạch Đầu

Ai biết nó nằm đâu làm ơn chỉ cho tôi
Chân thành cảm ơn


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

trong cái đầu của BINH ! hãy cảm ơn BINH á !chứ cảm ơn ai ! kinhle


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

:)) Ha Ha!!
Có lẽ đầu mình phải to lắm mới chứa được cái am

Cam ơn PL


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

phải to lắm ư !cổ nhân nói :nhỏ thì bằng mẩy bụi {tạm dùng "mẩy bụi"}lớn trùm thái hư !
KÍNH


Monggiac
Bài viết: 686
Ngày: 19/07/07 17:41

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi Monggiac »

nam mô a di đà phật !
kính gởi đến chanhientam và nhampl ! nhuậntrượng rất kính hai vị mong chúng ta sẽ là những huynh đệ tốt 1 để giúp nhau tiến tu trên đường đạo .
mô phật
Sao thiếu mình vậy ? bộ mình mới bận có thời gian mà cho mình de rồi à :(( ai cũng là huynh đệ hết chứ.
Có lẽ đầu mình phải to lắm mới chứa được cái am
"Ư nhất mao đoan hiện trần sát" (ở nơi đầu một sợ long mà hiện ra vô số cõi Phật) (Hoa Nghiêm kinh)
hay "trong một hạt cải chứa vô lượng cõi Phật". vậy trong cái đầu mà chứa có mỗi cái am thì ít quá :-/

mình "nghe" có người bảo ai thích ẩn tu sẽ tặng người đó một cái am (trên đồi) tu chơi.


Nguyện cho tôi, mọi người, tất cả loài hữu tình, vô tình, loài có sinh mạng, có hơi thở, không hơi thở, chúng sanh trong mười phương, đều thoát khỏi hận thù, khổ đau, được sống trong an lạc, không làm tổn hại ai, biết chia sẻ và thương yêu nhau, rốt ráo đều được giác ngộ giải thoát.
Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Hi... Hi ai mượn không lên tiếng chi. Nhiều khi thấy nhuantruong quên vậy chứ tâm thì không quên đâu. :razz:


Hình đại diện của người dùng
thichnhuantruong
Bài viết: 263
Ngày: 29/02/08 23:50
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: tu sĩ

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi thichnhuantruong »

hihihihi nhuận trượng sao dám quên thầy mộng giác được chứ . :">
A DI ĐÀ PHẬT
trong cuộc đời tu hành có điều gì quý hơn là tình bằng hữu , tình thầy trò , tình huynh đệ đễ giúp nhau trên con đường giải thoát
vì thế nhuận trượng đâu dám quên 8->
Có lẽ đầu mình phải to lắm mới chứa được cái am[/quote

"Ư nhất mao đoan hiện trần sát" (ở nơi đầu một sợ long mà hiện ra vô số cõi Phật) (Hoa Nghiêm kinh)
hay "trong một hạt cải chứa vô lượng cõi Phật". vậy trong cái đầu mà chứa có mỗi cái am thì ít quá ]

mình "nghe" có người bảo ai thích ẩn tu sẽ tặng người đó một cái am (trên đồi) tu chơi.
trong TÍN TÂM MINH có bài kệ nói rằng :

tròn đồng Thái Hư
Không Thiếu Không Dư
Bởi Do Thủ Xã
Vì Thế Chẳng Như
=D> =D> =D> =D> =D> =D>


Cầu mong cho mình đủ khiêm tốn để lắng nghe người trên…
Biết dẹp tự ái để lắng nghe người dưới…
Đủ khôn ngoan để lắng nghe wá khứ…
Đủ cởi mở để lắng nghe tương lai …

Và đủ tự tin để lắng nghe chính mình…Cầu cho thế jới này mọi người đều có thể lắng nghe nhau.
Thích Nhuận Trượng

Hình ảnh
thichtambinh1985
Bài viết: 295
Ngày: 12/07/07 01:29
Giới tính: Nam
Đến từ: vnn
Nghề nghiệp: Khi niệm hồng danh Ðức Quán Thế Âm, chẳng những miệng niệm phải rõ ràng mà tâm mình cần phải nhớ giữ cho sáng tỏ. Phải dùng tất cả sáu căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý - mà niệm. Ðem toàn thân toàn ý chuyên chú mà niệm Ðức Quán Thế Âm. Ðó gọi là thâu nhiếp sáu căn, chuyên tâm thâm nhập.

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi thichtambinh1985 »

19. KHÔNG LƯỜNG GẠT CHÍNH TA
26-4-87 , 11:00 AM

Nếu muốn bước ra khỏi vòng LUÂN HỒI thì phải bước ra khỏi luật NHÂN QUẢ, phải có KHÔNG TÁNH.

Ở mỗi khởi niệm nơi tâm ta, ta phải đặt ngay câu hỏi ? Khởi niệm này để làm gì? Có mục đích gì?

Mục đích tốt sẽ đem lại kết quả tốt, mục đích xấu sẽ đem lại hậu quả xấu. Cũng có thể mục đích tốt lại đem hậu quả xấu mà mục đích xấu lại đem đến hậu quả tốt. Cả hai mục đích đều đưa ta vào luật nhân quả.

Như vậy khi trong tâm ta có niệm khởi ta phải xem xét nó tường tận. Nếu nó có mục đích và hậu quả, ta phải tập cho nó qua đi.

Phải làm sao cho nó qua đi và quên hẳn. Vì nó qua đi lúc đó nhưng nó sẽ trở lại trong lúc khác?

Nếu không xem xét tường tận và còn tự dối mình thì nó sẽ trở lại. Nếu xem xét nó, phân tích nó tường tận cộng với môt ý chí sửa mình thì dần dần ta có thể bỏ qua một khởi niệm một cách dễ dàng và quên nó một cách dễ dàng. Bộ máy tinh vi con người của ta khi ta biết nó rành mạch tường tận thì nó trở nên thật dễ dàng để điều khiển. Ta sẽ hoàn toàn làm chủ nó nếu ta không còn lường gạt ta. Sự thành thật, chân chánh với chính ta là điều hệ trọng trong việc tu hành.

Nếu tâm ta không còn vọng niệm thì ta có được sự im lặng tuyệt vời của Đức Phật. Sự im lặng đó gọi là Tịnh Tâm hay Định. Khi con người đạt được ĐỊNH TÂM sẽ bắt đầu có sự sáng suốt, khi đó Trí Tuệ mới bật sáng gọi là TUỆ GIÁC.

Minh Tâm Kiến Tánh là gì?

Tâm hồn ta trong sáng ta sẽ hiểu ta rồi ta sẽ hiểu người. Khi hiểu người rồi ta sẽ biết ta sẽ làm gì nói gì để giúp người.


Nếu tâm bạn còn tham muốn, ham thích, vương vấn chuyện gì, thì khi lâm chung việc đó sẽ hiện ra. Bấy giờ, nếu bạn thấy cảnh đó rồi nảy lòng yêu thích, sanh tâm truy đuổi nó, thì kết quả là bạn sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi! http://www.dharmasite.net/
Hình đại diện của người dùng
nhampl
Bài viết: 611
Ngày: 25/03/08 17:51
Giới tính: Nam
Đến từ: dalat

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi nhampl »

thichtambinh1985 đã viết:19. KHÔNG LƯỜNG GẠT CHÍNH TA
26-4-87 , 11:00 AM

Nếu muốn bước ra khỏi vòng LUÂN HỒI thì phải bước ra khỏi luật NHÂN QUẢ, phải có KHÔNG TÁNH.

Ở mỗi khởi niệm nơi tâm ta, ta phải đặt ngay câu hỏi ? Khởi niệm này để làm gì? Có mục đích gì?

Mục đích tốt sẽ đem lại kết quả tốt, mục đích xấu sẽ đem lại hậu quả xấu. Cũng có thể mục đích tốt lại đem hậu quả xấu mà mục đích xấu lại đem đến hậu quả tốt. Cả hai mục đích đều đưa ta vào luật nhân quả.

Như vậy khi trong tâm ta có niệm khởi ta phải xem xét nó tường tận. Nếu nó có mục đích và hậu quả, ta phải tập cho nó qua đi.

Phải làm sao cho nó qua đi và quên hẳn. Vì nó qua đi lúc đó nhưng nó sẽ trở lại trong lúc khác?

Nếu không xem xét tường tận và còn tự dối mình thì nó sẽ trở lại. Nếu xem xét nó, phân tích nó tường tận cộng với môt ý chí sửa mình thì dần dần ta có thể bỏ qua một khởi niệm một cách dễ dàng và quên nó một cách dễ dàng. Bộ máy tinh vi con người của ta khi ta biết nó rành mạch tường tận thì nó trở nên thật dễ dàng để điều khiển. Ta sẽ hoàn toàn làm chủ nó nếu ta không còn lường gạt ta. Sự thành thật, chân chánh với chính ta là điều hệ trọng trong việc tu hành.

Nếu tâm ta không còn vọng niệm thì ta có được sự im lặng tuyệt vời của Đức Phật. Sự im lặng đó gọi là Tịnh Tâm hay Định. Khi con người đạt được ĐỊNH TÂM sẽ bắt đầu có sự sáng suốt, khi đó Trí Tuệ mới bật sáng gọi là TUỆ GIÁC.

Minh Tâm Kiến Tánh là gì?

Tâm hồn ta trong sáng ta sẽ hiểu ta rồi ta sẽ hiểu người. Khi hiểu người rồi ta sẽ biết ta sẽ làm gì nói gì để giúp người.
Ở mỗi khởi niệm nơi tâm ta, ta phải đặt ngay câu hỏi ? Khởi niệm này để làm gì? Có mục đích gì?

Dám hỏi đây có phải là khởi niệm không ! KÍNH


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

nhampl đã viết:
thichtambinh1985 đã viết:Ở mỗi khởi niệm nơi tâm ta, ta phải đặt ngay câu hỏi ? Khởi niệm này để làm gì? Có mục đích gì?
Dám hỏi đây có phải là khởi niệm không ! KÍNH
Đúng là đầu lại thêm đầu.
Công nhận tay nhampl này lanh thiệt!


hanh_phap
Bài viết: 6
Ngày: 14/11/08 00:33
Giới tính: Nam
Đến từ: HaNoi

Re: Kiến tánh....

Bài viết chưa xem gửi bởi hanh_phap »

Ở mỗi khởi niệm nơi tâm ta, ta phải đặt ngay câu hỏi ? Khởi niệm này để làm gì? Có mục đích gì?

Dám hỏi đây có phải là khởi niệm không ! KÍNH
Re:ADIDAPHAT...Thiện tai Thiện tai!


Nhân Duyên sinh các Pháp.Ta nói tức là không.Pháp ấy là giả Danh.Danh ấy là nghĩa Trung Đạo!
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách