Thiền hoa

Bạn có thể tạo một ngôi nhà cho riêng mình, với những vật liệu mà bạn thích, xin giữ ngôi nhà được thanh tịnh trong ánh hào quang của Phật-đà. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: quang_tam3

Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Thiền hoa

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

Tiêu đề này, trích dẫn từ các tiểu truyện trong "Những Đóa hoa thiền" từ dịch giả Dương Đình Hỷ và Thích nữ Minh Tâm.
*********************************
Hiện, đã bỏ bớt đi phần "lời bình giải" và đã chuyển ra thành nghi vấn thiền. Hy vọng tạo thêm niềm hoan hỉ, và hương vị cảm hứng cho độc giả. Kính bút.

Mục Lục tuyển chọn:

3. Cây cờ.

Trong thiền viện có một cây cờ bị gió thổi gẫy. Một ông tăng hỏi Triệu Châu:
- Cây cờ đi về phàm hay đi về thánh?
- Không phàm, không thánh.
- Vậy đi về đâu?

- Triệu Châu nói: " Nó rơi...!?
Sửa lần cuối bởi Thien Nhan vào ngày 08/09/12 13:21 với 2 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Re: Thiền hoa

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

6. Hét, đánh.

Có ông tăng hỏi Thủ Sơn:
- Lâm Tế hét, Đức Sơn đánh, cứu cánh là ý nghĩa gì?
- Ngươi thử làm coi.
Ông tăng bèn hét một tiếng.
- Đồ mù!

Ông tăng lại hét một tiếng nữa.
- Đồ mù hỗn, còn ra thể thống gì?Thủ Sơn nói: "Ông bắt chước chẳng giống...!?


Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Tâm bình thường

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

9. Muốn ngủ thì ngủ.

Một ông tăng hỏi Chiêu Hiền:
- Thế nào là tâm bình thường?
- Muốn ngủ thì ngủ, muốn ngồi thì ngồi.

- Đệ tử không hiểu.
- Nóng thì tìm chỗ mát, lạnh thì lại gần lửa.

* Dể ợt hé: Còn bị đánh thì sao...!?


Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Có phải ai cũng có tự tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

11. Ngươi thiếu gì?

Một ông tăng hỏi Linh Mặc:
- Thiền sư không có pháp nào tiếp dẫn người sao?
- Đợi ngươi thỉnh cầu, ta sẽ tiếp dẫn.
- Thỉnh thiền sư tiếp dẫn.

- Ngươi thiếu gì...!?


Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Đó! Sân hay hỉ là điều do..!?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

12. Cửa thiên đường.

Một vị tướng quân hỏi Bạch Ẩn:
- Có thật là có Thiên Đường và Địa Ngục không?

- Ngươi làm gì?
- Thưa, là một vị danh tướng.
- Ha! Ha! Đồ ngu ngốc nào mời ngươi làm tướng, trông ngươi giống như một tên đồ tể!
Vị tướng quân gầm lên: “Nói cái gì? “và rút phắt kiếm ra.


Bạch Ẩn nói:
- Cửa địa ngục đã mở ra rồi đấy!
Vị tướng quân bừng tỉnh, vội đút kiếm vào vỏ và tạ tội.

- Đó! Sân hay hỉ là điều do...!?


Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Cha chết, con chết, cháu chết

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

16. Sanh tử trật tự.

Có một vị phú ông nhờ Tiên Nhai viết chữ.
Tiên Nhai viết:"Cha chết, con chết, cháu chết.”

Phú ông nổi giận :
- Đệ tử nhờ thầy ban cho những lời tốt lành, sao lại giỡn cợt như vậy?

- Đây là những lời tốt lành đó nha! Nếu như con ông chết trước ông, có phải là ông đau khổ không? Lại nữa nếu cháu ông chết trước con ông thì hai cha con ông đau khổ biết chừng nào?

-Nếu gia đình ông cứ theo như lời ta viết thì có phải là thực sự hưng vượng không nào?

Phú ông phản ứng tự nhiên: À há, vậy thầy cũng giỏi...!?


Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Chứng ngộ hay giả ngộ.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

22. Giả Thiền.

Trong đám đệ tử của Bạch Ẩn có một ông tăng có vẻ đã khai ngộ.

Ông không lễ Phật, không dâng hương, thậm chí còn xé kinh Đại Niết Bàn làm giấy đi cầu, nói rằng: “Ta chính là Phật, kinh văn là ghi lại những lời Phật nói. Đã có Phật ở đây rồi, thì kinh văn chỉ là mớ giấy lộn làm việc vệ sinh lại chẳng đuợc sao?”

Bạch Ẩn biết chuyện, gọi ông tăng lại bảo rằng: “Nghe nói ngươi đã thành Phật! Đáng mừng! Đáng mừng! Nhưng mà đít Phật cũng đáng tôn quý, dùng giấy lộn làm vệ sinh thì không xứng chút nào, sau này ngươi nên dùng giấy trắng thanh khiết thì hơn.”


Ông tăng nghe Bạch Ẩn nói "đít Phật cũng đáng tôn quý" mà không có phản ứng gì... Vậy, cũng đủ biết đó là thứ...!?


Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Tách trà cũng tới số

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

30. Tới số.

Nhất Hưu từ nhỏ đã rất thông minh. Sư phụ ông có một cái tách để uống trà là một đồ cổ rất hiếm quý.

Một hôm ông vô ý đánh vỡ, trong lòng cảm thấy khốn đốn. Ngay lúc đó ông nghe tiếng bước chân sư phụ đến nơi ông liền hỏi:

- Sư phụ! Con người vì sao phải chết?
Sư phụ ông đáp:
- Đó là chuyện tự nhiên, ở trên thế gian này, tất cả mọi sự vật có sanh thì có tử!

Lúc đó Nhất Hưu đưa mảnh tách vỡ ra và nói:
- Tách trà của sư phụ đã tới số rồi!

Sư phụ cười mỉm chi...!?


Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Quyền và bạn...!?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

31. Không biết gã này.

Khế Xung là một vị đại sư ở thời Minh Trị, trụ trì Đông Phúc Tự nhiều năm. Một hôm đại tướng quân Bắc Viên là Tổng Đốc Kinh Đô đến thăm viếng. Thị giả đưa danh thiếp có mấy chữ "Tổng Đốc Kinh Đô Bắc Viên" trình lên.

Thiền sư nói:
- Ta chẳng có quan hệ gì với gã Tổng đốc này, bảo gã hãy đi đi.
Thị giả đưa trả danh thiếp.
Bắc Viên ngỏ lời xin lỗi :
- Đó là lỗi của ta, (bèn lấy bút xóa bốn chữ Tổng Đốc Kinh Đô), phiền thầy trao lại.

Thiền sư đọc danh thiếp nói:
- A, thì ra là Bắc Viên, ta tiếp gã này.


Bắc Viện nói "Có nhiều khi cũng phải lựa chọn "Quyền hơn hay bạn...!?"


Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Đa nghi.

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

38. Thế nào là giải thoát.

Một ông tăng hỏi Thạch Đầu:

- Thế nào là giải thoát?
- Ai trói ngươi?

- Thế nào là Tịnh Độ?
- Ai làm bẩn ngươi?

- Thế nào là Niết Bàn?
- Ai làm ngươi, sống, chết?

Có vậy, mà cũng hỏi...!?


Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Phật tánh vốn không hai, pháp thì có một hay...!?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

Phật tánh vốn không phân biệt.

45. Người có Nam, Bắc; Phật Tánh vốn không Bắc, Nam.

Huệ Năng lúc mới đến gập Ngũ tổ Hoàng Nhẫn, Hoằng Nhẫn hỏi:
- Ngươi là người ở đâu, đến đây cầu việc gì?
- Đệ tử người Lãnh Nam đến vái sư phụ, chỉ cầu làm Phật, không cần gì khác.

- Người Lãnh Nam còn dã man sao thành Phật được?
- Người có Nam, Bắc, Phật tánh vốn không Bắc, Nam
(Pháp Bảo Đàn Kinh)

50. Xá Lợi Gỗ .

Một hôm Đơn Hà đến Huệ Lâm Tự ở Lạc Dương. Hôm đó trời rất lạnh. Đơn Hà bèn lên điện Phật lấy tượng Phật bằng gỗ xuống, đốt để sưởi ấm. Chính lúc đó viện chủ tới, bèn hét lên: " Sao ngươi lại đốt tượng Phật vậy? "

Đơn Hà lấy gậy bới trong đống tro mà đáp: " Ta tính đốt tượng Phật này để tìm xá lợi."

Viện chủ kinh ngạc hỏi: "Phật gỗ làm sao có xá lợi?"

- Không có sao? Vậy ta xin thỉnh hai vị nữa, đốt để sưởi ấm...

Phật tánh vốn không hai, pháp thì có một hay...!?


Hình đại diện của người dùng
Thien Nhan
Bài viết: 2574
Ngày: 27/03/10 05:07
Giới tính: Nam

Vô ký tâm

Bài viết chưa xem gửi bởi Thien Nhan »

49. Dụng tâm liền sai.

Một ông tăng hỏi Thủy Lục:

- Đệ tử dụng tâm chỗ nào?
- Dụng tâm liền sai.

- Khi không khởi một niệm thì sao?
- Là một gã vô dụng.

Dụng tâm như bò kéo xe, không khởi niệm, hì hì...!?


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Google [Bot]3 khách