Quán Âm Viện Bộ Sưu Tập 500 Tấm Hình Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát

Kính mời các bạn gởi hình ảnh tự chụp, vẽ hay sưu tầm vào trong nhà này.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Quán Âm Viện Bộ Sưu Tập 500 Tấm Hình Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Con hữu phước ngắm dung nhan Phật
Lòng kính thành con, đốt nét hương lòng
Giới hương thanh tịnh con kính dâng
Ngã đầu đảnh lễ, dung nhan đức ngài
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

=============================


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Quán Âm Viện Bộ Sưu Tập 500 Tấm Hình Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quan Thế Âm Bồ Tát
Tập tin đính kèm
Hoa Cúng Dường Phật Quan Thế Âm
Hoa Cúng Dường Phật Quan Thế Âm
2310563104_3f056ddbe4[1].jpg (150.05 KiB) Đã xem 1668 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: Quán Âm Viện Bộ Sưu Tập 500 Tấm Hình Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

Nam Mô A Di Đà Phật , Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát , Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Copy of 1.jpg (42.36 KiB) Đã xem 1647 lần
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Copy of 2.jpg (44.5 KiB) Đã xem 1635 lần
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Copy of 3.jpg (26.83 KiB) Đã xem 1632 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Quán Âm Viện Bộ Sưu Tập 500 Tấm Hình Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Đẹp Quá
-------

Hình Tam Thế Phật Đẹp quá .

Nam Mô Tam Thế Phật

===================

Loài hoa trên trái đất
nở muôn màu khác nhau
Loài vô tình hữu sắc !
Cùng pháp thể trần lao
==
Hôm nay dưới chân Phật
Cuối đầu đảnh lễ chào
Nhân duyên nhìn được Phật
Hạnh phước biết dường bao

===================
Nam mô Tam Thế Phât.
Nam Mô A Di Đà PhÂth
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Ma Ha Tát.
Tập tin đính kèm
Dâng Hoa Cúng Dường
Dâng Hoa Cúng Dường
HongTongHop.jpg (241.93 KiB) Đã xem 1632 lần


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: Quán Âm Viện Bộ Sưu Tập 500 Tấm Hình Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ,Nam Mô A Di Đà Phật , Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ,Nam Mô A Di Đà Phật , Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ,Nam Mô A Di Đà Phật , Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Tam Thanh.JPG (62.77 KiB) Đã xem 1618 lần
Loài hoa nở muôn màu thắm tươi,
Hữu tình thưởng thức, Vô tình sắc đa!
Ta người nhân ngã trên trần thể
Phật pháp bất ly thế gian giác!


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Quán Âm Viện Bộ Sưu Tập 500 Tấm Hình Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Nam Mô Tam Thế Phật
==================

Loài hoa nở muôn màu thắm tươi,
Hữu tình thưởng thức, Vô tình sắc đa!
Ta người nhân ngã trên trần thể
Phật pháp bất ly thế gian giác!
===================
Phật pháp nào dám bất ly tâm
Tam bảo một ngôi,chẳng vướng trần
Mang sắc hữu tình cùng muôn loại
Hữu nhân, hữu độ, chẳng bâng khuâng.

===================

Nam mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

====================


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: Quán Âm Viện Bộ Sưu Tập 500 Tấm Hình Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

Thập Mục Ngu đồ ( 10 bức tranh chăn Trâu )
Vào chợ
Đại triển gia phong độc lộ ki
Thanh sơn khước chỉ dã vân phi
Giang hà thủy mãn triền thành khoát
Tỉnh lý xuân thâm nguyệt sắc vi

Tọa đối lục dương tiêu tức hảo
Hành khan bạch cổ tự tri qui
Sư nhi tận sổ phiên cân đẩu
Bất xuất lão tăng kim lũy...(?)
nghĩa
Rõ ràng một bóng thói nhà
Núi xanh chỉ thấy la đà từng mây
Phố thị rộng, nước sông đầy
Màu trăng mờ nhạt xuân dày ruộng nương

Ngồi xem vẻ biếc cành dương
Con tâu trăng trắng thuộc đường vãng lai
Mấy lần sư tử ra oai
Làm sao hơn nổi áo Thầy mà mong.
QUANAM2.JPG
QUANAM2.JPG (38.55 KiB) Đã xem 2283 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Quán Âm Viện Bộ Sưu Tập 500 Tấm Hình Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Như ý
====

Thói trâu quen đường củ
Người chăn quả cực lòng!
Dụng tâm tròn ý chí .!.
Quả như ý, không mong.

====================

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: Quán Âm Viện Bộ Sưu Tập 500 Tấm Hình Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

Quán Thế Âm
QUANAM4.JPG
QUANAM4.JPG (99.22 KiB) Đã xem 2263 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Quán Âm Viện Bộ Sưu Tập 500 Tấm Hình Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

kinhle
======
Nam Mô đại từ đại bi
Quán thế âm bồ tát
Nam Mô đại từ đại bi
Quán thế âm bồ tát
Nam Mô đại từ đại bi
Quán thế âm bồ tát
Nam Mô đại từ đại bi
Quán thế âm bồ tát
Nam Mô đại từ đại bi
Quán thế âm bồ tát
Nam Mô đại từ đại bi
Quán thế âm bồ tát
Nam Mô đại từ đại bi
Quán thế âm bồ tát

===============

Ngắm dung nhan ngài
Cúi đầu đảnh lễ .!
Xin thương chúng sanh
Hồng trần khờ dại .!
==
Nhành dương nhẹ rãi
Người mê tỉnh sai !
Trí tâm chợt tỉnh !
Tam bảo quay về ..!!
==
==================
kinhle kinhle kinhle


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Hình đại diện của người dùng
chú tiểu
Bài viết: 273
Ngày: 07/10/07 04:29
Giới tính: Nam
Nghề nghiệp: quet lá đa

Re: Quán Âm Viện Bộ Sưu Tập 500 Tấm Hình Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát

Bài viết chưa xem gửi bởi chú tiểu »

Quán Thế Âm
QUANAM6.JPG
QUANAM6.JPG (136.82 KiB) Đã xem 2261 lần


TỨ HOẰNG THỆ NGHUYỆN

*-Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ ......./ *-Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ
--Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ........./ --Tự tánh Phiền não thệ nguyện đoạn
--Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ......./ --Tự tánh Pháp môn thệ nguyện học
--Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành ..../ --Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành.
Hình đại diện của người dùng
mytutru
Bài viết: 901
Ngày: 27/03/08 21:55
Giới tính: Nữ

Re: Quán Âm Viện Bộ Sưu Tập 500 Tấm Hình Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát

Bài viết chưa xem gửi bởi mytutru »

Nam Mô Dại Từ Dại Bi, Quán Thế Âm Bồ tát
==
Khi tâm bất ổn con niệm Quan Âm
Lòng con lâng lâng nổi buồn tan biến
Khi con khờ dại, con niệm Quan Âm
Tâm Con tỉnh lại, thanh tịnh trở về
==
Nam Mô Dại Từ Dại Bi, Quán Thế Âm Bồ tát
==
Quán Âm cứu khổ, Quán Âm giải mê
Cỏi trần luân chuyễn, danh ngài thường niệm
Thoát khỏi sông mê, lìa xa ác chướng
Con xin thành kính, niệm danh hiệu ngài
==
Nam Mô Dại Từ Dại Bi, Quán Thế Âm Bồ tát
==
Mẹ hiền Quan Âm, dìu con qua ải
Mẹ Hiền Quan Âm, Tỏa sáng đường về
Mẹ hiền Quan Âm, Từ bi vô ngại
Mẹ hiền Quan Âm, tâm con có ngài .
==
Nam Mô Dại Từ Dại Bi, Quán Thế Âm Bồ tát


====================

kinhle kinhle kinhle


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.0 khách