Vô Ưu

 

        Mưa hoa thấm đất,
        Lời pháp tẩy trần..
        Cây khô nẩy lộc...
       Trí tuệ tựa xuân.
        Giác ngộ vô ưu trước bốn mùa,
        Chớ nghĩ hoa rơi, cây tàn ruội.!
        Mưa rơi thấm đất, nẩy chồi tươi.