Ánh mắt ca dao

Ngày rơi hạt nắng siêu sinh
níu chân tôi những bóng hình xửa xưa
sấm thầy bẻ khoá mây mưa
đồng chua lụi cụi đón đưa dãi dầu

mẹ nghèo túp lá phên cau
bóng xuân trôi giạt về đâu hững hờ
đất ghìm ký ức tuổi thơ
long đong đánh cắp ước mơ ngọt ngào

thì thầm ánh mắt ca dao
dỗi hờn vẫn khắc tên vào lặng im
sông qua muôn dặm nổi chìm
giọt mưa thu lại ướt mềm bờ môi

Tác giả: Phan Thành Minh