Vatican chúc mừng Phật đản

image
Hồng Y Jean-Louis Tauran

Theo bản tin của Phòng Thông Tin Báo Chí Tòa Thánh (VIS), ngày 17/5, Hồng Y Jean-Louis Tauran, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn của Giáo Triều Vatican đã công bố điện văn Chúc Mừng ngày Đại Lễ Phật Đản năm nay 2010.

Vesakh, Đại Lễ Phật Đản là lễ hội chính của các đạo hữu Phật Tử nhằm để ghi dấu 3 biến cố trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Đại Lễ thường được tổ chức vào ngày rằm tháng tư mỗi năm theo như truyền thống; đó là ngày Đức Phật đản sinh, ngày Đức Phật giác ngộ đại thành chính qủa; và ngày Đức Phật tịch diệt trong cùng ngày.

Thông điệp Chúc Mừng Đại Lễ Phật Đản năm nay của Tòa Thánh mang chủ đề: "Tín hữu Thiên Chúa giáo và Phật tử cùng tôn trọng cuộc sống con người như là căn bản của sự tôn trọng hết thảy các Chúng Sinh."

Thông Điệp nêu: "Nhân dịp Đại Lễ này chúng ta hãy cùng nhau suy tư phản ảnh về một đề tài đặc biệt phù hợp với hiện tại, đó là, sự khủng hoảng về môi trường sống đã và đang gây nên biết bao khốn cực và khổ đau khắp thế giới. Những nỗ lực của 2 Cộng Đồng Tôn Giáo Chúa-Phật chúng ta trong dấn thân đối thoại Liên Tôn đã mang lại một nhận thức mới có tầm quan trọng về chân lý và xã hội liên quan đến những truyền thống tôn giáo tương ứng của mỗi bên trong lãnh vực này.

Giáo Hội Công giáo chúng tôi công nhận rằng chúng ta cùng trân qúy các giá trị như tôn trọng bản thể tự nhiên của mọi sự vật, tính chiêm niệm-quán tưởng, tính khiêm nhường, tính đơn giản, mối đồng cảm- xót thương và lòng từ bi-quảng đại. Những giá trị này đã góp phần vào một cuộc sống bất bạo động, cân bằng và vui thỏa với sự biết đủ-hài lòng với minh túc."

"Giáo Hội Công giáo quan tâm đến sự bảo vệ môi trường sống như sự liên kết mật thiết với đề tài phát triển nhất quán về con người; và về phần trách nhiệm của Công giáo, Giáo Hội Công Giáo cam kết thăng tiến-xiển dương việc bảo vệ đất, nước, không khí... "

"Trách nhiệm chung của chúng ta là bảo vệ các nguồn mạch tự nhiên, trong thực tế Giáo Hội Công giáo tôn trọng các Tôn giáo và Tín ngưỡng khác với những Lề Luật Đạo hay tập tục tín ngưỡng đã được ghi khắc vào trong tâm tưởng của tất cả các tín đồ hay giáo hữu tương ứng."

"Cả tín hữu Thiên Chúa giáo lẫn đạo hữu Phật tử đều có sự tôn trọng sâu sắc về đời sống con người. Bởi vậy điều căn bản là chúng ta hãy thúc đẩy mọi nỗ lực để gây dựng nên một thức ngộ về trách nhiệm môi sinh, và cũng trong cùng thời gian ấy hãy cùng tái khẳng định lại những điều xác tín đã được chia xẻ giữa hai Tôn Giáo chúng ta về: việc bất khả xâm phạm mạng sống con người qua mỗi chu kỳ và trong mỗi điều kiện sống, về việc tôn trọng phẩm giá con người, và sứ mệnh đặc thù của gia đình- là nơi mà con người được học biết thương yêu tha nhân hàng xóm và tôn trọng thiên nhiên."

"Cầu mong cho hai Tôn Giáo chúng ta cùng xiển dương-thăng tiến một quan hệ lành mạnh giữa nhân sinh và môi sinh." Thông điệp kết luận; " Bằng cách gia tăng các nỗ lực của chúng ta để xiển dương ý thức về môi sinh con người cho Sự Cùng Tồn tại vì Hòa Bình và An lạc Thanh tịnh, chúng ta hãy làm chứng cho một lối sống rất đáng trân trọng để tìm ra những cuộc sống không phải có nhiều ý nghĩa nhưng là một cuộc sống thành đạo hơn. Cũng bởi sự chia xẻ những minh triết và kết ước tương ứng trong truyền thống tập tục tôn giáo riêng của mỗi bên, chúng ta có thể góp phần vào sự an lành hạnh phúc của thế giới chúng ta.

Dominic David Trần

Theo: Vietcatholic