Sư thầy Thích Đàm Hương với công tác khuyến học - khuyến tài

Sư thầy Thích Đàm Hương với công tác khuyến học - khuyến tài


Chỉ tính riêng từ năm 2004 đến cuối năm 2006, nhà chùa và nhà sư, để dành ra hơn 35 triệu đồng để ủng hộ cho người nghèo, cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học khá, học giỏi.
Riêng ở Trung tâm Cứu hộ trẻ em tàn tật TP. Thanh Hoá, nhiều năm nay, năm nào sư thầy Thích Đàm Hương cũng đến thăm hỏi, động viên và tặng cho Trung tâm 1,2 triệu đồng để làm phần thưởng cho học sinh khuyết tật chăm ngoan, học khá, học giỏi.
Tấm lòng nhân ái, từ thiện, khuyến học - khuyến tài của chùa Tăng Phúc và sư thầy Tăng Đàm Hương thật đáng quý biết bao. Nhà sư và nhà chùa đã được nhân dân ở địa phương yêu mến, kính trọng và được uỷ ban mặt trận tổ quốc các cấp khen thưởng nhiều lần, về những thành tích xuất sắc kể trên.     
Nguồn: dantr

Quốc Biên

(Số 32/2 ngõ 270, phố Đình Hương, đường Bà  Triệu,  TP. Thanh Hoá)