Nghị quyết LHQ công nhận Ngày Lễ Vesak

NGHỊ QUYẾT
Nghị quyết LHQ công nhận Ngày Lễ Vesak
Nghị Quyết Số 54/115 do Đại Hội Đồng chấp thuận (Không tham khảo quyết định của Ủy Ban Chính (số A/54/L.59 và phụ đính 1). Công nhận quốc tế Ngày Vesak tại trụ sở Trung ương Liên hợp quốc và các Văn phòng Liên hợp quốc khác, Đại Hội Đồng:


Ghi nhận ước vọng của Hội Nghị Phật Giáo Quốc Tế, được tổ chức tại Sri Lanka vào tháng 11 năm 1998, mong muốn Ngày Vesak, Ngày Trăng Tròn vào tháng 5 mỗi năm, được quốc tế công nhận và đặc biệt tại Trụ Sở Trung Ương Liên Hợp Quốc và các Văn Phòng Liên Hợp Quốc khác,

Công nhận Ngày Trăng Tròn vào tháng 5 mỗi năm là ngày Thiêng Liêng nhất của Phật Tử và sẽ được Phật Tử cử hành Đại lễ để kỷ niệm ngày Đản Sanh, Thành Đạo và Nhập Niết Bàn của Đức Phật.

Xét rằng việc quốc tế công nhận ngày Đại Lễ cử hành tại Trụ Sở Trung Ương Liên Hợp Quốc và các Văn Phòng Liên Hiệp Quốc khác là một cách bày tỏ lòng biết ơn về sự đóng góp của Phật Giáo, một trong những tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới, trong 2 thiên niên kỷ rưỡi vừa qua và hiện vẫn tiếp tục đóng góp về phương diện tâm linh cho nhân loại,

Đại Hội Đồng quyết định là, Liên Hợp Quốc không đài thọ chi phí tổ chức, tham khảo ý kiến các Văn Phòng Liên Hợp Quốc liên hệ và các Ủy Ban thường trực nào muốn được tham khảo, sẽ có những sắp xếp thích hợp để Phật Tử thế giới có thể cử hành Đại Lễ chào mừng Ngày Vesak tại Trụ Sở Trung Ương Liên Hợp Quốc và các Văn Phòng Liên Hợp Quốc khác,

Phiên họp đại hội đồng thứ 79
A/RES/53/115
00 27881
15 tháng 12 năm 1999