Theo Human Rights Watch, vụ trục xuất tăng ni Bát Nhã làm nổi rõ tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam

Bản thông cáo của Human Rights Watch cũng cho biết là các tổ chức tôn giáo khác, gồm một số tín đồ Công giáo, Tin Lành sắc tộc thiểu số, Mennonite hay Cao Đài cũng bị truy bức do hành đạo hoặc do đã biểu tình ôn hòa đòi tự do tôn giáo và đòi trả lại tài sản của Giáo hội bị Nhà nước tịch thu

Trong bản thông cáo do tổ chức Human Rights Watch công bố hôm nay tại New York, bà Elaine Pearson, phó giám đốc đặc trách châu Á của tổ chức này nhấn mạnh : ''Một lần nữa, Việt Nam lại đàn áp một tổ chức tôn giáo ôn hòa. Chính phủ Việt Nam vẫn xem nhiều tổ chức tôn giáo, đặc biệt là những tổ chức mà họ sợ là không thể kiểm soát được, như là một thách thức đối với quyền lực của Đảng Cộng Sản''.

Chính phủ Việt Nam vẫn cho là các tăng ni Bát Nhã đã tu tập mà không có giấy phép và cũng không đăng ký tạm trú. Theo Hà Nội, đây chỉ là tranh chấp nội bộ giữa các thiền sinh với trụ trì chùa Bát Nhã Thích Đức Nghi. Nhưng tổ chức Human Rights Watch khẳng định là vụ trục xuất các môn sinh của thiền sư Nhất Hạnh rõ ràng có liên quan đến lời kêu gọi đòi tự do tôn giáo của vị thiền sư này.

Theo tổ chức Human Rights Watch, đây không phải là một vụ riêng lẽ, bởi vì Phật tử ở Việt Nam từ lâu vẫn bị ngược đãi và truy bức. Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ nhiều thập niên qua đã bị sách nhiễu và đàn áp, do tổ chức này đòi một quy chế độc lập và kêu gọi chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền, không can thiệp vào các vấn đề tôn giáo.

Bản thông cáo của tổ chức Human Rights Watch cũng cho biết là các tổ chức tôn giáo khác, bao gồm một số tín đồ Công giáo, Tin Lành sắc tộc thiểu số, Mennonite hay Cao Đài cũng bị đàn áp, truy bức do hành đạo hoặc do đã biểu tình ôn hòa đòi tự do tôn giáo và đòi trả lại tài sản của Giáo hội trước đây bị Nhà nước tịch thu.

 Thanh Phương
Nguồn: rfi.fr