(1) Thử Thách

 

    Ngày lại qua ngày trong vội vã
    Ơn sâu nào kịp trả qua ngày!
    Thêm một kiếp Người thêm ơn nợ
    Trần gian trăn trở nổi U hoài!!!

    Gương một đời Người bậc Thánh Nhân
    Đâu còn hối tiếc những bâng khuâng
    Huệ khai cứu độ cùng Nhân Thế...!
    Phước lộc An nhiên được hưởng phần

     Định Tâm ý lặng quyết tầm Tu.
     Thoát khỏi Vô minh xóa cỏi mù.!
     Mở to mắt huệ tầm Chơn Lý..
     Hiếu trả Ơn đền Nợ thâm sâu.!!!