Hóa Thân

  

   Vì lợi ích muôn người trên Trái Đất.
   Tôi hóa thân làm một con bò ...
   Hầu góp phần có sữa giúp người.
   Mau khôn lớn chung vai dựng nước.

   Tôi hóa thân làm viên đá cuội.
   Trên đất lăn dài vui mắt người qua.
   Dù biết rằng rồi sẽ thành cát bụi.
   Vẫn yên tâm tốt đất thôi mà..!

   Nếu Tôi hóa thân làm vần mây bạc.
   Tôi sẽ che bớt nắng cho người.!
   Khi màng đêm phủ kín đất trời.
   Gió đưa dạt Tôi về hướng khác.

   Một cục đá Tôi hóa thân ngơi nghĩ.
   Thanh thản lòng chẳng chút suy tư.
   Thời gian trôi rêu phủ kín đầy.!
   Thêm thẩm mỹ cho người nhìn ngắm.

    Khi Tôi hóa thân làm dòng sông rộng.
    Nước thủy triều lên xuống đầy vơi..
   Trôi những gì Hoa Lá rụng rơi..!
    Nước trong mát cho người xử dụng.!