Nụ Cười

 

   Nụ Cười
      
  Hảy giữ trên môi mãi nụ Cười..
  Trải lòng từ ái khắp mọi nơi..
  Nổi buồn ẩn chứa tiêu tan hết
  Cho người nhìn thấy ngập tràn vui

  Quên đi câu nói lời so sánh..
  Thấp cao chẳng bận khép nụ cười
  Tật tánh nghiệp đời tu khắc sửa
  Tâm từ đúng bậc tất chơn như.!