HÌNH ẢNH THÁNH TÍCH LUMBINI NƠI ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH

 
alt

alt

alt

Ngọn Đuốc Hoà Bình Bất Diệt alt Ngọn Đuốc Hoà Bình Bất Diệt alt

alt

Giếng thiêng nơi Hoàng Hậu Maya tắm sau khi 
Đức Phật đản sanh trong vườn Lâm Tỳ Ni bên Nepal alt Nhà kỷ niệm nơi Phật đản sanh-Lâm Tỳ Ni alt Nhà kỷ niệm nơi Phật đản sanh-Lâm Tỳ Ni
alt
Trụ đá do vua A Dục dựng lên tại Vườn Lâm Tỳ Ni 
khi Ngài chiêm bái khu vườn này vào thề kỷ thứ 
hai trước Tây LịchHiện tại tại làng Lâm Tỳ Ni có một khu vực tọa lạc các chùa của các quốc gia trên thế giới như chùa Ấn Độ, Đại Hàn, Népal, Nhật Bản, Tây Tạng, Tích Lan, Trung Hoa và Việt Nam. Riêng chùa Việt Nam Phật Quốc Tự là một quần thể khá lớn với ngôi chánh điện uy nghi đồ xộ, một dãy khách xá cả trăm phòng. Ngoài cổng bước vào là bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát thật to, được đặt trên một hồ sen rộng. Một tuần sau khi chúng tôi rời khỏi Népal  cũng là lúc thầy Huyền Diệu khánh thành ngôi già lam này (khoảng 14 hay 15 tháng 12 năm 2005).

alt

Chùa VN Phật Quốc Tự tại Lâm Tỳ Ni—Népal alt Chùa Việt Nam Phật Quốc Tự tại Lâm Tỳ Ni—Népal alt

alt

Chùa Trung Hoa alt

alt

Chùa Linh Sơn Pháp Quốc
alt
Chùa Linh Sơn Pháp Quốc alt Chùa Tây Tạng alt

alt

alt

Chùa Tây Tạng alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


alt

Chùa Trung Hoa alt

alt

alt

alt

alt

(www.lumbini.info)