Thông bạch Ngày Về Nguồn của HT Trưởng ban Điều hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại

“Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại cần tiến đến một sinh hoạt Tăng đoàn mở rộng, hòa hợp và nhịp nhàng, không phân biệt hệ phái, tông môn, giáo hội, hỗ trợ nhau thực hiện các sinh hoạt Tăng sự nhằm hoằng dương Phật đạo, phổ độ chúng sinh. Sự tồn tại và phát triển của Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại nên đặt nền tảng nơi bản thể thanh tịnh hòa hợp của Tăng đoàn, vì Tăng đoàn là gốc rễ cho mọi sinh hoạt tổ chức cành-nhánh của Phật giáo khắp nơi và mọi thời đại.”

Thông bạch Ngày Về Nguồn của HT Trưởng ban Điều hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại

TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI
CHÙA KHÁNH ANH

14 Av Henri Barbusse. 92220 Bagneux (FRANCE)
Tél : 01 46 55 84 44. Fax : 01 47 35 59 08.
E-mail : [email protected]

THÔNG BẠCH

Kính gửi:  -  Chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni đang hành đạo tại hải ngoại,
            -  Quý thiện hữu tri thức và đồng hương Phật tử,

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý liệt vị,

Vào ngày 07 tháng 01 năm 2007, tại Phật Học Viện Quốc Tế, thành phố North Hills, bang California, Hoa Kỳ, trong cuộc họp của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại, đại tăng đã ủy nhiệm Thượng Tọa Thích Tâm Hòa, Viện chủ Chùa Pháp Vân, Canada, đứng ra tổ chức Ngày Về Nguồn đầu tiên. Do vậy, trong 3 ngày 21, 22 và 23 tháng 9 năm 2007, Ngày Về Nguồn đã được chính thức cử hành tại Chùa Pháp Vân, thành phố Mississauga, Canada, với sự quang lâm của 96 chư tôn đức Trưởng Lão, chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni từ Âu Châu, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Hoa Kỳ và Canada.    

Tôn chỉ và mục đích của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại đã được minh định rõ ràng trong Thông Cáo Báo Chí phổ biến ngày 18 tháng 01 năm 2007 như sau:

“Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại cần tiến đến một sinh hoạt Tăng đoàn mở rộng, hòa hợp và nhịp nhàng, không phân biệt hệ phái, tông môn, giáo hội, hỗ trợ nhau thực hiện các sinh hoạt Tăng sự nhằm hoằng dương Phật đạo, phổ độ chúng sinh. Sự tồn tại và phát triển của Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại nên đặt nền tảng nơi bản thể thanh tịnh hòa hợp của Tăng đoàn, vì Tăng đoàn là gốc rễ cho mọi sinh hoạt tổ chức cành-nhánh của Phật giáo khắp nơi và mọi thời đại.”

Mục đích và Tâm nguyện của chư tôn đức Tăng, Ni trong Ngày Về Nguồn tổ chức tại Chùa Pháp Vân, Canada, cũng đã được tuyên đọc trong lễ Bế Mạc và chính thức phổ biến sau đó, như sau: 

“Ngày Về Nguồn của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại mang hai mục đích rõ rệt:

- Ngày hiệp kỵ chư lịch đại Tổ sư và liệt vị thánh tử đạo: Đây là dịp để Tăng Ni mọi giáo hội và hệ phái có thể vân tập đầy đủ, tổ chức lễ tưởng niệm chung nhằm khắc ghi và tán thán ân đức truyền bá, bảo vệ đạo pháp của tiền nhân. Tưởng niệm công hạnh của chư lịch đại Tổ sư là để nhắc nhở chính mình noi gương theo dấu trong sứ mệnh hoằng truyền chánh pháp;

- Tạo nhân duyên đoàn tụ cho Tăng Ni Việt Nam khắp nơi: Đã nhiều năm qua, do hoàn cảnh ly hương vì lý do tị nạn, đoàn tụ, du học hoặc hoằng pháp, Tăng Ni Việt Nam đã chia nhau hành đạo khắp năm châu, chưa hề có cơ hội đoàn tụ đông đủ. Những ngày đại lễ và các đại hội được tổ chức hàng năm tại các tu viện, tự viện, đều được tổ chức riêng biệt và giới hạn trong phạm vi trụ xứ, hệ phái hay giáo hội, chứ không mang tính cách chung của đại thể Tăng-đoàn. Ngày Về Nguồn đáp ứng được nhu cầu đoàn tụ rộng rãi ấy.

Trong 3 Ngày Về Nguồn vừa qua, Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại vân tập nơi đạo tràng Pháp Vân này bằng tâm thanh tịnh hòa hợp, bằng tinh thần hỷ xả khoan dung của người con Phật xuất gia, ngồi lại với nhau trong đạo tình thâm sâu, cùng học hỏi, chia sẻ, cảm thông và sách tấn nhau thể hiện tinh thần của Bảy Pháp Bất Thối mà đức Từ phụ giáo huấn.

Giờ đây, từ dưới chân Đức Phật và trước giác linh chư lịch đại Tổ sư, Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại chúng con với ý thức xây dựng đạo nghiệp tự thân và trách nhiệm với cơ đồ của Phật giáo Việt Nam nơi hải ngoại, xin đem hết tâm thành phát nguyện:

- Nguyện giữ gìn giới hạnh, nuôi dưỡng chí nguyện xuất trần để bản thể Tăng-già luôn được tỏa sáng, xứng đáng với ngôi vị chúng trung tôn, là bậc tai mắt của trời người;

- Nguyện đặt Tăng đoàn lên trên cá thể để như biển lớn thanh tịnh, đem tinh thần tương ái, tương kính, tương sám và tương thuận mà sống chung với nhau, cùng nhau tụ họp trong hòa hợp ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào;

- Nguyện luôn ý thức vai trò và sứ mệnh của hàng trưởng tử Như Lai đối với mạng mạch Chánh Pháp và với cơ đồ của Phật giáo Việt Nam mà lịch đại Tổ sư đã dày công khai sáng và truyền thừa, để trên không phụ ân Thầy-Tổ, dưới cứu độ chúng sinh.”

Khi Tăng già biết phát huy bản thể thanh tịnh hòa hợp, nỗ lực hành trì nghiêm cẩn Chánh Pháp và Giới luật, giữ vững chí nguyện tự độ và độ tha của người xuất gia để xứng đáng là bậc trưởng tử của Như Lai, chính đó là sức mạnh nội lực kiên cố của Phật pháp để hóa giải mọi chướng duyên đánh phá và phân hóa từ bên trong cũng như bên ngoài, để làm chỗ dựa vững chắc cho tín tâm của quần chúng Phật tử, để làm tiêu chí cao cả điều hướng cho mọi sinh hoạt của các giáo hội và tổ chức Phật Giáo.

Thế nhưng, suốt nhiều tháng qua, trên các cơ quan truyền thanh, truyền hình, Paltalk, báo chí, trang nhà điện tử, email, thư nặc danh, v.v… đã có một số cá nhân và tổ chức cố ý đưa ra những thông tin sai lạc, những nhận định xuyên tạc sự thật, những vu khống, chụp mũ, phỉ báng đối với 96 chư tôn đức Tăng, Ni đã từng quang lâm trong Ngày Về Nguồn năm 2007, trong đó có chư Tăng tại Chùa Pháp Vân, nơi tổ chức Ngày Về Nguồn. Các nguồn dư luận đầy ác ý và mang tính phá hoại ấy đã ảnh hưởng không nhỏ đối với sinh hoạt của Phật giáo đồ Việt Nam tại hải ngoại. Dù vậy, chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử thuần thành ở khắp nơi, vẫn ẩn nhẫn củng cố bồ đề tâm, phát huy đạo lực, nêu bật lý tưởng giải thoát giác ngộ sáng ngời của người con Phật trong tâm tư và hành hoạt của mình để vượt qua những chông gai thử thách của thời cuộc. Và cũng do nơi đạo lực kham nhẫn, do nơi sức mạnh thanh tịnh hòa hợp của Tăng-già, những đám mây đen phá hoại nhắm vào Phật giáo dần dần được hóa giải, sự thực càng lúc càng được hiển bày, và niềm tin của quần chúng Phật tử cũng đã nhanh chóng được phục hồi để toàn tâm hướng về nơi nương tựa thanh lương của Tam Bảo. Qua sự kiện này, mới thấy rằng lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh Pháp Cú (Phẩm Phẫn Nộ, câu 223) là điều có thể chứng thực trong mọi hoàn cảnh. Người Phật tử chân chính không tranh thắng với ai, nhưng có thể vượt thắng tất cả bằng sự tự thắng; chỉ cần sống trong chánh niệm, giữ ba nghiệp trong sạch và như thực thì ánh sáng của Chánh Pháp tỏa đầy.

"Lấy từ bi thắng hận thù,
Lấy thiện thắng không thiện,
Lấy bố thí thắng xan tham,
Lấy chơn thật thắng hư ngụy."

Vô cùng hoan hỷ trước lòng từ bi và tâm kiên cố của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử đối với những chướng ngại thời cuộc vừa qua, chúng tôi thành tâm cung kính ngỏ lời tán thán công hạnh bất tư nghì của chư vị; đồng thời kính trải nơi đây đạo tình thâm thiết của chúng tôi đến chư tôn đức Tăng Ni đã thân hành tham dự hoặc hướng tâm cầu nguyện đối với Ngày Về Nguồn năm 2007 tổ chức tại Canada; đặc biệt chia sẻ và tán dương công đức vô lượng của Thượng Tọa Thích Tâm Hòa, Trưởng ban Tổ chức Ngày Về Nguồn 2007, cùng Tăng chúng và Phật tử Chùa Pháp Vân, Canada, đã giốc hết tâm lực, nhân lực, tài lực và thời gian quý báu để tổ chức thành công mỹ mãn Ngày Về Nguồn đầu tiên của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại. Thành tựu sáng ngời từ khởi điểm này, là yếu tố căn bản để gầy dựng và trùng hưng ngôi nhà Phật Pháp thông qua ý lực và đại nguyện của cộng đồng Phật giáo Việt Nam trên khắp thế giới.

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử xa gần,

Ngày Về Nguồn, với mục đích và hướng đi sáng ngời nêu trên, kể từ năm 2007, trở thành một trong những sinh hoạt truyền thống cao đẹp của Tăng-già Việt Nam tại hải ngoại. Để duy trì và phát huy truyền thống này, toàn thể 96 Tăng Ni tham dự Ngày Về Nguồn 2007 tại Chùa Pháp Vân đã ủy nhiệm Hòa Thượng Thích Nguyên Trí đứng ra tổ chức Ngày Về Nguồn 2008 tại Santa Ana, California, Hoa Kỳ. Trong 6 tháng vừa qua, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, với sự cố vấn và hỗ trợ của chư vị trưởng lão Hòa thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, tại Hoa Kỳ, đã tiến hành vận động thành lập một ban tổ chức qui tụ rất nhiều chư tôn đức Tăng Ni hành đạo tại miền Nam California, phân nhiệm và sắp xếp mọi công tác phật-sự cần thiết, để chuẩn bị cho Ngày Về Nguồn 2008, dự trù diễn ra trong hai ngày 18 & 19 tháng 9, năm 2008.

Trong hoàn cảnh khó khăn của kinh tế toàn cầu cũng như từ những âm mưu cố tình phá hoại của những thế lực bất thiện đối với Tăng Ni và Phật giáo đồ, việc tổ chức Ngày Về Nguồn 2008 chắc chắn gặp nhiều trở lực và chướng duyên mà nếu không có niềm tin bất hoại đối với Chánh Pháp và sự kiên định đối với bản thệ Tăng-già, sẽ dễ nản lòng, bỏ cuộc. Do vậy, trước sự tận tụy hy sinh và quyết tâm hoàn thành trách nhiệm của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Trưởng ban Tổ chức Ngày Về Nguồn 2008, chúng tôi thực vô cùng cảm kích, tri ân, những mong có thể thường xuyên tiếp tay, hỗ trợ; rất tiếc là nhiều phật-sự cấp thiết, dở dang, đang cần giải quyết tại địa phương và châu Âu, không thể sát cánh chung lưng trong thời gian vận động tổ chức.

Từ Pháp quốc, chúng tôi thành kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni khắp nơi trên thế giới, ngưỡng mong chư liệt vị vì sự thanh tịnh hòa hợp của Tăng-già, vì mạng mạch của Phật pháp mà hoan hỷ nhận lời mời của Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ Chức, quang lâm tham dự Ngày Về Nguồn 2008 tại thành phố Santa Ana, miền Nam California, Hoa Kỳ vào các ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2008 nói trên.

Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi quý phật-tử xa gần giữ vững niềm tin bất hoại đối với Tam Bảo, ý thức sâu sắc về nền tảng làm hưng thịnh Phật giáo là từ nơi sự tu học và làm thanh tịnh ba nghiệp, hết lòng bảo vệ Chánh Pháp và yểm trợ các sinh hoạt phật-sự cao khiết, lợi lạc của Tăng Ni; chính đó là nhân lành để báo đền ân sâu Tam Bảo và cũng là cửa ngõ của vô biên thắng phước.

Thành tâm tri ân chư tôn thiền đức Tăng, Ni và chân thành cảm tạ liệt quý vị.

Nay Thông Bạch,

Chùa Khánh Anh Paris, ngày 15 tháng 3 năm 2008

Trưởng Ban Điều Hợp TNVNHN

(Ấn ký)

Hòa Thượng Thích Minh Tâm