Lễ Phật cầu nguyện

Sáng sớm ngày 18.9.2008, tại hội trường của khách sạn Huntington Beach, nơi tổ chức Ngày Về Nguồn - Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, chư tôn đức Tăng Ni và một số thiện nam tín nữ đã vân tập để cử hành nghi thức Lễ Phật Cầu Nguyện theo chương trình.
Vẫn là khóa lễ công phu của thiền môn Việt Nam được trì tụng mỗi ngày tại các chùa, nhưng ở đây, ngoài không khí trang nghiêm của câu kinh tiếng kệ và thanh tụng của đạo tràng, là niềm xúc động và cảm thông của chư tôn đức Tăng Ni nhiều thế hệ từ khắp các nước vân tập về. Đây là đặc điểm và cũng là ý nghĩa đầu tiên của Ngày Về Nguồn, hiệp kỵ chư lịch đại Tổ sư, và cũng là những ngày đoàn tụ của Tăng Ni Việt Nam tại hải ngoại.

LỄ PHẬT CẦU NGUYỆN

Sáng sớm ngày 18.9.2008, tại hội trường của khách sạn Huntington Beach, nơi tổ chức Ngày Về Nguồn - Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư, chư tôn đức Tăng Ni và một số thiện nam tín nữ đã vân tập để cử hành nghi thức Lễ Phật Cầu Nguyện theo chương trình.

Vì chưa đến Lễ Khai Mạc, khóa lễ này chỉ có sự tham dự của khoảng hơn 100 Tăng Ni  đa phần từ xa đến và đã ghi danh và có mặt trong Lễ Cung An Chúc Sự tại hội trường Chùa Bát Nhã đêm trước (17.8.2008). Đây cũng là khóa lễ nhật tụng của thiền môn nhằm vào thời công phu khuya.

Nghi thức khởi đầu bằng bài lời kỳ nguyện và niêm hương bạch Phật của Hòa thượng chủ sám Thích Tín Nghĩa, tiếp đó đại chúng đồng thanh tụng bài  Giới hương[1] theo điệu tán rơi Huế. Tiếp đó là bài Trí huệ, xưng tán công hạnh từ bi cứu khổ của Bồ-tát Quán Thế Âm. Sau hai bài tán này, là nghi thức công phu khuya ngắn gọn với bài kệ tụng trích từ kinh Thủ Lăng Nghiêm, lập lại đại nguyện dấn thân cứu độ chúng sanh của tôn giả A Nan Đà:

Tương thử thâm tâm phụng trần sát

Thị tắc danh vi báo Phật ân...

Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập

Như nhứt chúng sanh vị thành Phật

Chung bất ư thử thủ nê-hoàn...

Thuấn-nhã-đa Tánh khả tiêu vong

Thước-ca-ra Tâm vô động chuyển...

(Nguyện đem cả thâm tâm này để phụng sự khắp các cõi chúng sanh

Để gọi là báo đáp phần nào ân đức của Phật...

Đời ác ngũ trược xin nguyện vào trước

Nếu có chúng sanh nào chưa thành Phật

Con nguyện ở lại cõi này, không vào cảnh giới niết-bàn...

Ngay cả khi tính chất của hư không có thể tiêu vong

Tâm kiên cố của con không bao giờ lay động, thối chuyển...).

Vẫn là khóa lễ công phu của thiền môn Việt Nam được trì tụng mỗi ngày tại các chùa, nhưng ở đây, ngoài không khí trang nghiêm của câu kinh tiếng kệ và thanh tụng của đạo tràng, là niềm xúc động và cảm thông của chư tôn đức Tăng Ni nhiều thế hệ từ khắp các nước vân tập về. Đây là đặc điểm và cũng là ý nghĩa đầu tiên của Ngày Về Nguồn, hiệp kỵ chư lịch đại Tổ sư, và cũng là những ngày đoàn tụ của Tăng Ni Việt Nam tại hải ngoại.

NGUYÊN TRIỀU ghi nhanh


[1] Giới hương, định hương dữ huệ hương

Giải thoát, giải thoát tri kiến hương

Quang minh vân đài biến pháp giới

Cúng dường thập phương vô thượng tôn.

(bài kệ tán này thường được gọi tắt là Giới hương)