Lễ khai mạc ngày về nguồn - Hiệp Kỵ Lịch đại tổ sư lần thứ II, 2008 tại Hoa Kỳ

Lễ Khai mạc Ngày Về Nguồn - Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ II được cử hành đúng 8 giờ sáng ngày 18.9.2008, với sự tham dự của trên 200 chư tôn đức Tăng Ni Việt Nam khắp thế giới. Sau bài diễn văn đầy đạo tình của Hòa thượng Trưởng ban Điều Hợp, Lời Cầu Nguyện của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại được Hòa thượng Trưởng Ban Tổ Chức tuyên đọc thật xúc động:

Nguyện cho Phật Pháp được trường tồn để soi sáng đường đi cho dân tộc và nhân loại chúng con.  Nguyện cho nền Phật giáo ở Việt Nam mà lịch đại tổ sư đã dày công khai sáng vun bồi mãi mãi là nền móng đạo đức, là nguồn sống tâm linh của giống nòi Việt Nam.  Giữa lúc thế đạo ngửa nghiêng, nhân tâm ly tán với bao chướng nạn dẫy đầy này, mong cho các bậc Hùng Sư Đại Sỹ cất lên đuợc tiếng nói của Từ Bi, Trí Tuệ giữa muôn trùng sóng gió tai ương; những tâm hồn cao cả đã vì không nỡ để Thánh giáo suy, không đành nhìn chúng sanh khổ mà dấn thân vào đạo lớn mỗi mỗi đều thành tựu đuợc hạnh nguyện của mình để cho nền Đạo được vững bền trên quê hương.

LỄ KHAI MẠC NGÀY VỀ NGUỒN - HIỆP KỴ LỊCH ĐẠI TỔ SƯ LẦN THỨ II, 2008 TẠI HOA KỲ

 Lễ Khai mạc Ngày Về Nguồn - Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư lần thứ II được cử hành đúng 8 giờ sáng ngày 18.9.2008, với sự tham dự của trên 200 chư tôn đức Tăng Ni Việt Nam hành đạo trên khắp thế giới.

Sau nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng hòa và Phật giáo, ban tổ chức đã giới thiệu sơ qua thành phần chư tôn trưởng lão, và tổng quát giới thiệu một số chư tôn đức từ phương xa.

Không khí thật cảm động với Diễn văn Khai mạc của Hòa thượng Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại, qua đó cử tọa cảm nhận ý nghĩa cao quý của Ngày Về Nguồn, nhấn mạnh về đạo tình pháp lữ của người xuất gia:

“Vì vậy, sự việc chư tôn đức tạm gác bỏ phật sự địa phương, gạt bỏ những quan điểm dị biệt về hệ phái và đường hướng hành đạo để cùng tụ hội nơi đây quả là điều nhiệm mầu của Phật Pháp. Điều này chứng tỏ Tăng Ni chúng ta, dù đang hành đạo nơi quốc độ nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm về sứ mệnh của những sứ giả Như Lai, và luôn tưởng nghĩ đến nhau trong đạo tình và huyết thống Tăng-già. Đạo tình và huyết thống ấy là gì? – Là mối liên hệ thâm sâu từ bản thể đến hình thức của những kẻ cát ái ly gia, tham dự vào hàng ngũ những kẻ xuất trần thượng sĩ, làm sứ giả của Như Lai, làm tai mắt của trời-người.”

Kết thúc bài diễn văn, Hòa thượng Trưởng Ban Điều Hợp đã mượn lời của cố Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận trong “Lá Thư Đầu Xuân” vào đầu thế kỷ 21 gửi Tăng Ni Việt Nam, để chào mừng và khích lệ tinh thần dấn thân hành đạo cứu đời của toàn thể Tăng Ni Việt Nam trên thế giới: “Với cương vị của bậc ‘Chúng Trung Tôn’ và là Tăng sĩ, Trưởng tử của Ðức Như Lai, chúng ta nguyện khép mình trong nếp sống LỤC HÒA, ví như ánh sáng với hư không, như sữa với nước thấm vào lòng đất (làm chất liệu) giúp cho bông hoa nở đẹp làm tươi mát hồn người và cuộc sống từ đó trở nên có ý nghĩa hơn. Ðể làm quy củ gương mẫu cho tứ chúng đồng qui; để hàn gắn và xây dựng lại những đổ vỡ; để hình ảnh Tăng sĩ là những đóa sen sáng ngời mọc lên tự đáy hồ mà không bị ô nhiễm... Chỉ có như thế mới mong có Hy Vọng để tự cứu mình và cứu đời, làm tròn SỨ MỆNH PHỤNG SỰ DÂN TỘC, NHÂN LOẠI và ÐẠO PHÁP một cách hữu hiệu.”

Sau bài diễn văn đầy đạo tình của Hòa thượng Trưởng ban Điều Hợp, Lời Cầu Nguyện của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại được Hòa thượng Trưởng Ban Tổ Chức tuyên đọc thật xúc động:

Nguyện cho Phật Pháp được trường tồn để soi sáng đường đi cho dân tộc và nhân loại chúng con.  Nguyện cho nền Phật giáo ở Việt Nam mà lịch đại tổ sư đã dày công khai sáng vun bồi mãi mãi là nền móng đạo đức, là nguồn sống tâm linh của giống nòi Việt Nam.  Giữa lúc thế đạo ngửa nghiêng, nhân tâm ly tán với bao chướng nạn dẫy đầy này, chúng con còn mong ước nào hơn là mong cho các bậc Hùng Sư Đại Sỹ cất lên đuợc tiếng nói của Từ Bi, Trí Tuệ giữa muôn trùng sóng gió tai ương; mong cho những tâm hồn cao cả đã vì không nỡ để Thánh giáo suy, không đành nhìn chúng sanh khổ mà dấn thân vào đạo lớn mỗi mỗi đều thành tựu đuợc hạnh nguyện của mình để cho nền Đạo được vững bền trên quê hương.

Nguyện cho dân tộc Việt Nam chúng con, đã triền miên trong thảm họa của chiến tranh thù hận và phân ly tan tác sớm tìm được con đuờng hóa giải mọi oán cừu oan khiên để người người trên quê hương được sống trong an toàn hạnh phúc và với tự do chân thực như phẩm giá cao quý của mình.  Chủ nghĩa mà chi khi non nước điêu linh! chế độ mà chi khi sinh dân độ thán! Chúng con xin trải hết lòng ra mà cầu nguyện cho không ai còn đem ác tâm mà chà đạp ai,  không ai còn thành kiến mà làm cho ai phải sống kiếp đọa đày.  Tai trời ách nước đã nhiều!  Chúng con xin hết dạ cầu mong cho mưa thuận gió hòa, cho kẻ đói được cơm, người đau được thuốc, cho không ai còn vùi thân trong cảnh gió lạnh mưa sa não nùng.

Nguyện cho loài người trên mặt đất này không ai còn sống trong ngục tù của chủ nghĩa hận thù cuồng tín và tham vọng cuồng si.  Kỳ thị và bất công đang tạo nên bao mối xung đột.  Khủng bố và chiến tranh đang gieo rắc bao chết chóc đau thương ở khắp mọi nơi.  Từ tận đáy lòng, chúng con xin cho từ tâm mở rộng, đèn tuệ sáng soi để cho người người đuợc sống với nhau trong tình huynh đệ bao la và để cho mặt đất này trở thành một nơi chốn tốt đẹp hơn cho loài người và cả muôn loài đều an lạc.

(trích nguyên văn)

Kế tiếp là đạo từ của Hòa thượng Thích Thắng Hoan, tán thán công hạnh và tâm nguyện của chư tôn đức Tăng Ni khắp nơi đã quang lâm tham dự thật đông đảo, khẳng định đó là chứng minh hùng hồn cho tinh thần thanh tịnh hòa hợp và tương kính tương thuận của Tăng-đoàn theo Luật dạy mà không thế lực đen tối nào có thể ngăn cản, phá hoại.

Cuối cùng là lời cảm tạ của Hòa thượng Thích Minh Tuyên, Phó trưởng Ban Tổ Chức Ngày Về Nguồn lần thứ II, cũng bày tỏ niềm cảm kích sâu xa trước hùng tâm và trí tuệ của chư tôn đức Tăng Ni để vượt qua những chướng nạn quấy phá của ma quân mà đến đây trong những ngày tương ngộ thiêng liêng cao quý.

Lễ Khai Mạc kết thúc trong niệm tương kính và hoan hỷ.

Nguyên Triều lược ghi.