Xây chùa Việt tại quê hương Đức Phật

Chiều 1-12, một phái đoàn khoảng 70 người gồm tu sĩ và các phật tử do đại đức Thiện Minh - ủy viên hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo VN, quản sự tổ đình Bửu Quang (TP.HCM) - làm trưởng đoàn đã lên đường đến Ấn Độ để chuẩn bị lễ động thổ xây chùa Đại Lộc vào ngày 6-12 tại thành phố Varanasi.

Đây là chùa Việt theo phái Nam tông lần đầu tiên được xây ở Ấn Độ. Chùa sẽ được xây trên mảnh đất có diện tích khoảng 4.500m2 với hơn 50 phòng và một chánh điện. Kinh phí ước tính trên 10 tỉ đồng được đại đức Thiện Minh và đại đức Tường Quang (hiện du học tiến sĩ tại Ấn Độ) vận động các phật tử trong và ngoài nước từ năm 2007 đến nay.

L.ĐOAN