đào than thổ phỉ, đốt cả rừng chùa

Tại cánh núi phía Bắc, cách chùa Lôi Âm khoảng 600m, bốn lò than thổ phỉ  hiện đang hoạt động suốt ngày đêm

Đại đức Thích Bản Tường, trụ trì chùa Lôi Âm (xã Đại Yên - TP Hạ Long) cho biết: Toàn bộ vạt rừng thông phía đông Lôi Âm đã 2 lần bị đốt trụi. Mặc dù sau đó, nhà chùa đã bỏ công trồng lại rừng nhưng không cách gì giữ được.

Một lò than thổ phỉ gần chùa Lôi Âm

Nạn đào than thổ phỉ cũng đang trở thành nguy cơ đe dọa trực tiếp chùa này. Tại cánh núi phía Bắc, cách chùa Lôi Âm khoảng 600m, bốn lò than thổ phỉ liên tục nổ mìn cùng với thiết bị nghiền và các loại xe vận tải, xe công nông hoạt động suốt ngày đêm. Nhiều lô rừng giáp địa giới chùa cũng bị đốt và chặt trụi để làm gỗ chống lò.

Theo một công bộc của chùa: Than thổ phỉ bắt đàu xuất hiện ở đây từ tháng 3/2009. Các nhóm đều có trang bị súng kíp, sẵn sàng tấn công, tiêu diệt bất cứ lực lượng nào bén mảng vào lãnh địa này.

Hạnh Vũ