Lời khen & tiếng chê

Nếu chúng ta biết bình thản trước lời khen và tiếng chê, chúng ta sẽ thấy chúng chẳng có gì là quan trọng cả. Dù cho chúng ta có nhận được lời khen hay tiếng chê thì cũng chẳng ích lợi gì cho chúng ta. Điều quan trọng duy nhất là chúng ta có được động cơ lành mạnh, rồi cứ để cho luật nhân quả làm nhân chứng cho hành động của mình.
Nếu chúng ta biết bình thản trước lời khen và tiếng chê, chúng ta sẽ thấy chúng chẳng có gì là quan trọng cả. Dù cho chúng ta có nhận được lời khen hay tiếng chê thì cũng chẳng ích lợi gì cho chúng ta. Điều quan trọng duy nhất là chúng ta có được động cơ lành mạnh, rồi cứ để cho luật nhân quả làm nhân chứng cho hành động của mình.

Dalai Lama