Hoạ sĩ Hirayama từ trần ở tuổi 79

Tokyo, Nhật Bản - Hoạ sĩ Hirayama nổi tiếng với các tác phẩm về Con đường Tơ lụa và Phật giáo, và là một nhà vận động cho việc bảo tồn di sản văn hoá thế giới.

 

Ông vừa từ trần vào ngày 2 - 12 - 2009, thọ 79 tuổi. Phát ngôn viên tại viện bảo tàng nghệ thuật của ông ở vùng tây Hiroshima cho biết ông mất tại một bệnh viện ở Tokyo do bị đột quỵ.

 

Hoạ sĩ Hirayama nổi tiếng về những nỗ lực bảo tồn các bảo vật văn hoá như chùa chiền tại Angkor Wat ở Cam Bốt, các hang động Mạc Cao ở Trung quốc và các công trình di tích Phật giáo Bamiyan ở A Phú Hãn - vốn đã bị Taliban phá huỷ vào năm 2001.

 

Là một nạn nhân bị nhiễm phóng xạ của vụ ném bom nguyên tử ở đảo Hiroshima (1945), hoạ sĩ Hirayama được tổ chức văn hoá của Liên Hiệp Quốc chọn làm một đại sứ thiện chí (1988). Tổ chức này nói rằng mục tiêu của ông Hariyama là 'làm cho người của mọi chủng tộc và tôn giáo nhận thức được giá trị những bảo vật này của nhân loại, như vậy sẽ dẫn đến sự hiểu biết lẫn nhau và sự tiến bộ của hoà bình thế giới'.

 

Hoạ sĩ Hirayama đã sáng tác nhiều tranh có chủ đề Phật giáo về các phong cảnh và phế tích, qua các chuyến đi thường xuyên của ông đến những địa điểm trên Con đường Tơ lụa xưa kia.

 

(AFP - December 2, 2009)

Diệu Âm lược dịch