ẤN ĐỘ: Lễ kỷ niệm ngày sinh và ngày mất của sư tổ Giáo phái Phật giáo Tây Tạng Gelugpa

Leh, Ấn Độ - Ngày 14 - 12 - 2009, Phật tử tại vùng Ladakh (bang Jammu và Kashmir) đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh và ngày mất của sư tổ Tsongkhapa, người sáng lập Giáo phái Gelugpa của Phật giáo Tây Tạng.

Vào thế kỷ thứ 14, Tsongkhapa thành lập Tu viện Ganden và trường Gelugpa của Phật giáo Tây Tạng. Truyền thống Gelugpa sau đó phát triển thành giáo phái chính tại miền trung Tây Tạng, và cũng lan rộng đến Mông Cổ và vùng Hi Mã Lạp Sơn của Ladakh.

Lễ kỷ niệm hàng năm về vị thánh tổ này được tổ chức vào ngày 25 tháng 10 theo lịch Tây Tạng. Vào buổi tối, các tu viện được trang hoàng đèn và nến khi các nhà sư đánh trống thổi kèn và tổ chức bắn pháo hoa.

Vào ngày này, tất cả Phật tử đều cố gắng không làm điều gì sai quấy với bất cứ ai. Ngoài ra, cả vùng được thắp sáng đèn để truyền đi một thông điệp của hoà bình thế giới.

(DailyIndia.com - December 14, 2009)

Diệu Âm lược dịch