Nếu chúng ta thật sự yêu thương chính chúng ta

Một trong những điều mà hầu hết khi chúng ta biết những gì chúng ta đang suy nghĩ và biết những gì chúng ta đang cảm nhận được đó là nuôi dưỡng lòng từ bi thật sự rõ ràng.

Điều này phân biệt rõ giữa lòng từ bi từ sự chịu đựng nông cạn, khi chúng ta chỉ có suy nghĩ về những người khác và chúng ta không bao giờ chăm sóc cho bản thân mình. Và lòng từ bi từ những gì có thể được suy nghĩ theo một loại tập quán như là sự quan tâm cho chính bản thân mình, khi chúng ta chỉ chăm sóc về bản thân mình mà không phải về những người khác. Đức Phật đã từng nói rằng: nếu chúng ta thực sự yêu thương chúng ta, chúng ta sẽ không bao giờ gây hại người khác, bởi vì nếu chúng ta làm tổn thưởng kẻ khác thì chúng ta đã làm giảm đi giá trị của chính mình, nó làm cho chúng ta mất đi một người bạn thay vì thêm vào trong cuộc sống của chúng ta.

 

Nhuận Chính

Trích từ: Sharon Salzberg from “A Quiver of the Heart,” Tricycle Spring 2009