Tin tổng hợp: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2009

HỘI NGHỊ TỔNG  KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2009

* Tĩnh Toàn

Sáng ngày 21 – 12, tại hội trường chùa Long Phước phường 5 thị xã Bạc Liêu, Tỉnh Hội Phật giáo Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Phật sự năm 2009. Tham dự có Hòa thượng Lý SaMouth, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự; Thượng tọa Thích Thiện Thống, Phó Văn phòng II Hội đồng Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Thiện Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự; Đại đức Thích Minh Lành, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự; Đại Đức Thích Quảng Thới,  Phó Ban Trị sự; các thành viên trong Ban Trị sự, các ban trực thuộc, các huyện thị hội Phật giáo và quí cư sĩ Phật tử.

Hội nghị đã nghe báo cáo của 7 đơn vị huyện, thị hội Phật giáo trong đó có 3 đơn vị hoạt động mạnh nhất là thị xã Bạc Liêu huyện Vĩnh Lợi và huyện Hòa Bình. Một số huyện còn lại đều có phấn đấu vươn lên đặc biệt các huyện vùng sâu. Theo báo cáo tổng kết trong năm Thường trực Ban Trị sự tổ chức 13 cuộc hội họp, 18 cuộc lễ, 11 lần tổ chức đoàn thực hiện công tác đối ngoại và chủ trì thực hiện xây dựng 4 công trình; ra quyết định bổ nhiệm 6 trụ trì và hiệp thương thành công đề nghị chính quyền chính thức công nhận 110 tự viện để khắc khuôn dấu tròn.
Tăng sự: đã kiểm tra danh bộ 472 vị tăng trong đó Bắc tông và Khất  sĩ 157 vị, còn lại là Nam tông Khmer, đã lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho 35 tăng ni và đã giới thiệu 9 vị đi thọ giới. Hiện đang quản lý 112 tự viện, và mới tiếp nhận 02 tự viện xin gia nhập Giáo hội.
GDTN: Trường Phật học Bạc Liêu được công nhận là Trường Cao trung Phật học và cũng được công nhận vào Hiệp hội trường Phật học thế giới hiện có hai phân hiệu, Bắc tông 55 tăng ni sinh và Nam tông 160 tăng sinh.
Hoằng pháp: Do Đại đức Thích Thiện Phúc lãnh đạo với 10 thành viên thực hiện 20 buổi thuyết pháp và thường xuyên thỉnh giảng tại trường Phật học, trường hạ và các đạo tràng.
HDPT: có 25 đạo tràng tu học quy tụ hơn 1000 Phật tử và có 5 gia đình Phật tử sinh hoạt hơn 150 đoàn sinh. Nghi lễ biên tập xong tài liệu Nghi lễ Phật giáo trình Trung ương xem xét và có chương trình giảng dạy tại trường Phật học,  thực hiện 7 trai đàn chuẩn tế và 17 cuộc lễ lớn. Văn hóa Website Phật giáo Bạc Liêu phát hành 24 kỳ quy tụ được nhiều nhà nghiên cứu Phật học, các giáo sư tiến sĩ trong và ngoài nước, hiện có hơn 50 ngàn độc giả truy cập; có đưa tin và bài viết lên báo Giác ngộ và một số tờ báo khác, tổ chức 6 cuộc triển lãm hình ảnh hoạt động Phật sự của Phật giáo Bạc Liêu thu hút nhiều lượt người xem; tham mưu tư vấn cho các công trình xây dựng lớn của Phật giáo tỉnh nhà. Kinh tế tài chính: Tổng kinh phí xây dựng sửa chữa trùng tu tự viện gần 5 tỷ đồng. TTXH: tổng giá trị thực hiện gần 6 tỉ đồng.
Hội nghị đã nghe ý kiến đóng góp của Trung ương Giáo hội về các nhân tố quyết định sự thành tựu của công tác Phật sự trên các lĩnh vực. Các đại biểu tham dự đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết chương trình hoạt động Phật sự năm 2010 gồm 14 điểm trong đó có việc thành lập bộ phận pháp chế và nhấn mạnh đến công tác giáo dục tăng ni và phát triển các đạo tràng tu học cùng hoằng pháp ở vùng sâu.


TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHẬT SỰ NĂM 2009 VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2010 CỦA TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BẠC LIÊU 

* ĐĐ Thích Minh Lành

- Thực hiện quy chế hoạt động của Tỉnh Thành hội trực thuộc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

- Triển khai tinh thần Thông báo số 488 ngày 04/11/2009 của Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Bạc Liêu trân trọng báo cáo lên Hội đồng trị sự và các ban ngành hữu quan công tác Phật sự năm 2009 và chương trình hoạt động năm 2010 của Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu để Chư tôn đức và Chư quý vị liễu tri.

I.- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH PHẬT GIÁO BẠC LIÊU NĂM 2009 :

Ban Trị sự Phật giáo Bạc Liêu được chính thức thành lập đến nay tròn 10 năm và Hòa thượng Thích Huệ Hà được bầu làm Trưởng Ban Trị sự qua các kỳ đại hội. Dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Huệ Hà Phật giáo Bạc Liêu đã có bước phát triển đáng kể, tạo được sự hòa hợp nội bộ đối với các hệ phái Phật giáo trong tỉnh, gắn chặt tinh thần đoàn kết với lãnh đạo, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, lên minh liên kết với các Tỉnh Thành hội bạn tạo thế phát triển Phật giáo bền vững trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đặt trọng tâm giáo dục đào tạo tăng, ni, xây dựng cơ sở hạ tầng, phục hồi trùng tu những danh lam tự viện đã bị chiến tranh tàn phá. Phát huy nền nhạc lễ cổ truyền của Phật giáo  để làm phương tiện Hoằng pháp lợi sanh. Tổ chức nhiều đạo tràng cho phật tử tu học ý chí của Hòa thượng Thích Huệ Hà với một hoài bão vô cùng rộng mở trên tinh thần Tăng già hòa hợp, Phật pháp xương minh trang nghiêm Giáo hội. Suốt 10 năm Hòa thượng đã tận tụy với sự nghiệp phật pháp tỉnh Bạc Liêu mặc dù tuổi cao, thân có bệnh. Tuy nhiên, những ngỡ Hòa thượng còn nhiều năm phục vụ Giáo hội nhưng không ngờ Ngài viên tịch đột ngột do cơn bệnh cũ tái phát.

Hòa thượng Thích Huệ Hà viên tịch là một tổn thất vô cùng to lớn cho Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu. Tất cả các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự tạm dừng lại để chờ ý kiến chỉ đạo của Trung ương Giáo hội về tổ chức nhân sự Thường trực Tỉnh hội.

Nhờ sự quan tâm của Trung ương Giáo hội và lãnh đạo các ban ngành chức năng. Sau gần 03 tháng sắp đặt, tổ chức tình hình nhân sự, Ban Trị sự Phật giáo Bạc Liêu đi vào ổn định các mặt công tác Phật sự của các ban ngành trực thuộc Tỉnh hội lần lượt hồi phục hoạt động với tinh thần “Tiếc thương Hòa thượng Thích Huệ Hà hãy làm theo tâm nguyện Hòa thượng”.

Với tinh thần đó, Tỉnh hội, Huyện thị hội và các tự viện Phật giáo Bạc Liêu ra sức công tác Phật sự trong năm 2009 kết quả thành tựu đạt được như sau :

 II.- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ :

 ] Công tác tổ chức hội, họp :

 - Tổ chức Hội nghị Ban Trị sự mở rộng tổng kết công tác Phật sự năm 2008 và Nghị quyết chương trình hoạt động năm 2009.

- Tổ chức họp Ban Trị sự thực hiện chương trình mừng Xuân thăm viếng chúc Tết Chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội qua các thời kỳ, lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan ban ngành hữu quan.

- Tổ chưc Lễ ra mắt Phân ban đặc trách Ni giới tỉnh Bạc Liêu.

- Tổ chức thực hiện chương trình Lễ hội Quán Thế Âm tại Quán Âm Phật Đài.

- Tổ chức Lễ tang Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự Thích Huệ Hà.

- Tổ chức họp Ban Trị sự mở rộng triển khai kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật Đản và An cư kiết hạ năm 2009.

- Tổ chức Lễ Tuần chung thất Cố Hòa thượng Trưởng Ban Thích Huệ Hà.

- Tổ chức khai giảng khóa An cư kiết hạ năm 2009.

- Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Phật sự năm 2009.

- Tổ chức thăm viếng và cúng dường 10 Trường Hạ ở 10 Tỉnh Thành hội bạn.

- Tổ chức họp Ban Trị sự thực hiện chương trình bế giảng khóa An cư kiết hạ và khai đàn Đại lễ Vu Lan cho các tự viện Phật giáo trong tỉnh.

- Góp phần tổ chức thành công Đại hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu khóa V.

- Thường trực Ban Trị sự tổ chức cuộc họp với Ban Giám hiệu trường Phật học để định biên lại thành phần nhân sự Ban Giám hiệu và thông qua chương trình hoạt động của trường Phật học Bạc Liêu.

- Thường trực Ban Trị sự họp để thảo luận và thông qua các vấn đề :

+ Ban Đại diện Phật giáo Huyện Thị chính thức là cấp hành chánh Giáo hội, thay đổi sử dụng khuôn dấu tròn củng cố bổ sung nhân sự.

+ Xem xét định chuẩn cơ sở tự viện, tấn phong trụ trì theo đề nghị của Ban Đại diện Phật giáo Huyện Thị.

+ Lập hồ sơ khắc khuôn dấu tròn cho các tự viện Phật giáo theo đề nghị của Sở Nội vụ.

+ Tổ chức đoàn phối hợp với Sở, Phòng Nội vụ thực hiện chương trình khảo sát các cơ sở tựviện Phật giáo để cho phép hoạt động.

- Thường trực Ban Trị sự họp để thảo luận thông qua các vấn đề :

+ Nhân sự Ban Quản trị Quán Âm Phật Đài.

+ Tiếp tục thực hiện các hạng mục công trình theo kế hoạch đã đề ra.

+ Củng cố nhân sự một số chức năng của BQT Quán Âm PĐ.

] Tổ chức lễ truyền thống Phật giáo :

- Đại lễ Thượng ngươn Rằm tháng Giêng ÂL.

- Lễ hội Quán Thế Âm 19 tháng Hai ÂL.

- Đại lễ Phật Đản Rằm tháng Tư ÂL.

- Đại lễ Vu Lan Rằm tháng Bảy ÂL.

- Lễ vía Đức Phật A Di Đà 17 tháng Mười Một ÂL.

] Tổ chức các cuộc tưởng niệm :

- Tổ chức Lễ tưởng niệm Cố Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội.

- Tổ chức Lễ tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức.

- Tổ chức Lễ tưởng niệm Cố Hòa thượng Thích Hiển Giác.

- Tổ chức Lễ tưởng niệm Cố Hòa thượng Thích Trí Thủ.

- Tổ chức Lễ tưởng niệm Cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa.

- Chứng dự Lễ tưởng niệm Cố Hòa thượng Thích Trí Đức.

- Chứng dự Lễ tưởng niệm Cố Ni sư TN Diệu Nga.

- Chứng dự Lễ tưởng niệm Cố Ni sư TN Diệu Hữu.

- Tổ chứcLễ tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ.

- Tổ chức Lễ tượng niệm Cố Hòa thượng Nguyệt Chiếu.

- Tổ chức Lễ tưởng niệm Cố Hòa thượng Phổ Chí.

- Chứng dự Lễ tưởng niệm Cố Hòa thượng Thích Hoằng Nghĩa.

- Tổ chức Lễ tưởng niệm 701 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông.

 Công tác đối ngoại :

 - Tổ chức tiếp các đoàn khách quý đến thăm viếng Ban Trị sự nhân dịp Tết cổ truyền.

- Tổ chức thăm viếng các vị Tăng Trưởng Nam tông Khmer.

- Tổ chức tiếp đón 150 đoàn khách đến viếng tang Hòa thượng Trưởng Ban viên tịch.

- Tổ chức phối hợp với lãnh đạo chính quyền trồng cây nhớ ơn Bác tại Quán Âm Phật Đài.

- Tổ chức tiếp đoàn Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương Giáo hội đến thăm và làm việc ở ba điểm trường Phật học Bạc Liêu.

- Tổ chức tiếp đoàn Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội đến làm việc với Ban Trị sự về tình hình nhân sự Tỉnh hội.

- Tổ chức cho 350 chức sắc, chức việc của Tỉnh hội tham dự khóa học kiến thức quốc phòng và văn hóa an toàn giao thông và khoa học công nghệ môi trường.

- Tổ chức tiếp các đoàn khách quý đến thăm và chúc mừng nhân ngày Lễ Phật Đản.

- Tổ chức đoàn thăm viếng và tạ ơn Chư tôn đức trong Ban Tang lễ Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự Bạc Liêu.

- Tổ chức Đoàn đại biểu tham dự cung nghinh Xá lợi Phật.

- Tổ chức lễ tang Cố Thượng tọa Thích Minh Khai nguyên Ủy viên kiểm soát Ban Trị sự trụ trì chùa Giác Hoa.

 Chủ trì xây dựng các công trình :

 - Công trình Quán Âm Phật Đài.

- Công trình trụ sở Tỉnh hội chùa Huệ Quang.

- Công trình trường Phật học chùa Long Phước.

- Công trình bảo tháp Cố Hòa thượng Trưởng Ban.

Quyết định bổ nhiệm :

- Quyết định bổ nhiệm trụ trì 06 cơ sở tự viện.

- Qua nhiều cuộc làm việc và thảo luận, hiệp thương, xác minh. Thường trực Ban Trị sự làm tờ trình đề nghị  Ủy ban nhân dân tỉnh chính thức công nhận 110 cơ sở tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường của Phật giáo Bạc Liêu và cho khắc khuôn dấu tròn để hoạt động.

- Trong năm 2009 Văn phòng Ban Trị sự phát 72 công văn đi và nhận 96 công văn đến.

III.- HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN NGÀNH CHUYÊN TRÁCH :

1. Ban Tăng sự :

- Lập kế hoạch tham mưu cho Thường trực Ban Trị sự tổ chức khai giảng khóa An cư kiết hạ.

- Lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cho 35 Tăng Ni trong tỉnh và trường Phật học.

- Lập hồ sơ cho 09 vị Tăng Ni đi thọ giới.

- Tham mưu cho Thường trực bổ nhiệm trụ trì ở 06 tự viện trong tỉnh.

- Tiếp nhận 02 hồ sơ tự viện xin gia nhập Giáo hội.

- Kết quả kiểm tra tự viện :

+ Bắc tông                      :         76 ngôi.

+ Nam tông Khmer          :         26 ngôi.

+ Khất sĩ                        :         08 ngôi.

+ Chùa người Hoa           :         02 ngôi.

_____________________________________________

Tổng cộng            :         112 ngôi.

- Kết quả kiểm tra danh bộ Tăng Ni :

+ Tổng số : 472 vị trong đó Bắc tông và Khất sĩ 157 vị; Nam tông Khmer 315 vị.

+ Giới phẩm Nam tông : Tỳ kheo 156 vị, Sadi  156 vị.

+ Giới phẩm Bắc tông và Khất sĩ : Tỳ kheo 34 vị, Tỳ kheo Ni 60 vị, Thức xoa 20 vị, Sadi 15 vị, Sadi Ni 25 vị.

+ Giáo phẩm : Hòa thượng 03 vị, Thượng tọa 07 vị; Ni trưởng 02 vị, Ni sư 05 vị.

2. Ban Giáo dục Tăng Ni :

- Thường xuyên phối hợp với Ban Giám hiệu thực hiện chương trình giảng dạy ở các lớp Phật học trung cấp và cao đẳng.

- Phối hợp với Ban Giám hiệu của trường mời thêm giảng sư giảng dạy trường Phật học và khóa An cư kiết hạ, khóa Bồi dưỡng trụ trì.

- Trường Phật học Bạc Liêu được Ban Giáo dục tăng Ni Trung ương Giáo hội công nhận là trường Cao Trung Phật học Bạc Liêu.

- Trường Phật học Bạc Liêu được công nhận vào Hiệp hội trường Phật học Thế giới.

- Cho đến nay trường Phật học Bạc Liêu có 02 phân hiệu. Phân hiệu Bắc tông có 02 cơ sở, cơ sở lớp Cao đẳng và cơ sở Trung cấp Ni. Phân hiệu Nam tông có 07 cơ sở.

- Tổng số Tăng Ni sinh của 02 phân hiệu là 265 vị. Phân hiệu Bắc tông 55 vị; Phân hiệu Nam tông 160 vị.

- Ban Giáo thọ : 05 Tiến sĩ Phật học, 01 Thạc sĩ Phật học; 06 Cử nhân Phật học.

- Tháng 05/2009 có cử đại biểu tham dự Hội nghị Liên hiệp trường Phật học Thế giới tại Thái Lan.

 Về cơ sở vật chất :

- Trường Trung cấp Ni đặt tại chùa Giác Hoa, cơ sở vật chất nơi đây khang trang thóang mát, đầy đủ tiện nghi, có sức chứa ăn ở tu học hơn 100 vị.

- Lớp Cao đẳng Phật học đặt tại chùa Long Phước, cơ sở vật chất được xây dựng khang trang, đầy đủ tiện nghi, có sức chứa 100 vị.

- Phân hiệu Nam tông Khmer đặt ở 07 điểm chùa Nam tông. Chương trình giảng dạy từ cơ bản lên trung cấp khá tốt. Cơ sở vật chất khá đầy đủ. Tuy nhiên còn gặp khó khăn về kinh phí đài thọ giảng viên.

- Ngòai công tác giáo dục Tăng Ni tại trường Phật học, Ban Giáo dục còn phụ trách khóa An cư kiết hạ và các lớp bồi dưỡng trụ trì, nghi lễ và các đạo tràng tu học của phật tử trong tỉnh.

3. Ban Hoằng pháp :

- Phối hợp với ban Giáo dục tăng Ni giảng dạy giáo lý tại các đạo tràng tu học của phật tử.

- Tổ chức được 20 buổi thuyết pháp tại các tự viện nhân các ngày lễ vía Bồ tát, Phật Đản, Vu Lan và các ngày hội hàng tháng.

- Kết hợp với Ban Giáo dục Tăng Ni thỉnh giảng sư giảng dạy trường Hạ và các trường Phật học.

- Nhân lực Ban Hoằng pháp được 10 vị. Trong tổ chức nhân sự vừa qua Trung ương Giáo hội phê chuẩn Đại đức Thích Thiện Phúc làm Trưởng Ban Hoằng pháp Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu thay cho Đại đức Thích Minh Lành.

4. Ban Hướng dẫn phật tử :

Trong năm 2009 công tác phật sự của Ban Hướng dẫn phật tử kết quả đạt được :

- Duy trì và phát triển số lượng của 03 đạo tràng Pháp hoa ở 03 tự viện.         - Duy trì và tổ chức tu học 12 đạo tràng niệm Phật ở 12 cơ sở tự viện.

- Duy trì và tổ chức tu học 04 đạo tràng thiền ở 04 tự viện.

- Duy trì và tổ chức tu học 06 đạo tràng tu Bát Quan Trai.

- Tổ chức long trọng lễ vía Phật A Di Đà.

- Các đạo tràng thường xuyên sinh họat hàng tuần, hàng tháng vào ngày Rằm và 30, trung bình mỗi kỳ sinh họat ở mỗi đạo tràng từ 60 vị trở lên.

- Công tác tổ chức vận động phật tử ăn chay, đi chùa lễ Phật, lễ vìa Bồ tát số lượng càng ngày càng đông.

- Tình hình phân ban Gia đình phật tử họat động kém phát triển. Cho đến hôm nay toàn tỉnh có 05 Gia đình phật tử sinh họat. Mỗi kỳ sinh họat của mỗi Gia đình phật tử từ 20 đòan sinh trở lên.

- Đại biểu Bạc Liêu có tham dự cuộc Hội thảo ngành Hướng dẫn phật tử do Trung ương tổ chức tại Đắc Lắk.

- Đề nghị Ban Hướng dẫn phật tử Trung ương cơ cấu Đức đức Thích Quảng Thới Trưởng Ban Hướng dẫn phật tử Bạc Liêu vào Ban Hướng dẫn phật tử Trung ương Giáo hội.

5. Ban Nghi lễ :

Thực hiện chủ trương của Thường trực Ban Trị sự. Ban Nghi lễ kết hợp tổ chức các cuộc lễ :

- Trai đàn chẩn tế 07 cuộc ở 07 tự viện.

- Nghi lễ tưởng niệm 10 cuộc ở 10 tự viện.

- Lễ tang Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự  và các tuần thất của Hòa thượng.

- Thực hiện nghi thức Đại lễ Phật Đản.

- Thực hiện nghi thức khai giảng An cư kiết hạ và khai đàn Vu Lan.

- Tham dự Đại lễ kỳ siêu ở Côn Đảo và Phú Quốc.

- Tham dự Lễ rước Xá lợi Phật do Trung ương tổ chức.

- Tổ chức Lễ tưởng niệm ở Nghĩa trang Liệt sĩ Bạc Liêu.

- Tổ chức Lễ siêu độ vong linh cô nhi yểu tử.

- Có chương trình giảng dạy nghi lễ ở trường Phật học.

- Có kế hoạch biên tập tài liệu Nghi lễ Phật giáo để trình Ban Nghi lễ Trung ương xem xét phổ biến.

6. Ban Văn hóa :

Thực hiện công tác chuyển tải tin tức, hình ảnh hoạt động phật sự của Tỉnh hội của các ban ngành Tỉnh và Huyện Thị hội.

Trong năm 2009 :

- Báo Giác Ngộ đăng tải tin tức hình ảnh 25 kỳ.

- Đài Phát thanh truyền hình và báo Bạc Liêu phát sóng, đăng tin và hình ảnh hoạt động của Phật giáo Bạc Liêu 18 kỳ.

- Trang báo điện tử Phật giáo Bạc Liêu phát hành 24 kỳ. Đến nay lượng đọc giả gần 50 ngàn người trên khắp thế giới.

- Tổ chức 06 cuộc triển lãm hình ảnh hoạt động phật sự của Tỉnh hội, Huyện Thị hội và các ban ngành có 7 ngàn lượt người xem.

- Phát hành sách, báo, tạp chí :

+ Báo Giác Ngộ tuần san và nguyệt san           :      640 cuốn.

+ Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo                         :      450 cuốn.

+ Tạp chí Vô Ưu Đắc Lắk                              :      260 cuốn.

+ Tạp chí Xưa và Nay                                     :      240 cuốn.

+ Tạp chí Tôn Giáo                                        :      120 cuốn.

+ Tạp chí nghiên cứu và Phát triển                   :        50 cuốn.

+ Bạc Liêu Xưa và Nay                                   :      100 cuốn.                        + Kỷ yếu Lễ tang HT Thích Huệ Hà                     :      500 cuốn.

+ Tạp chí Văn học Nghệ thuật của Bạc Liêu  :        120 cuốn.

- Biên tập bản dự thảo các tự viện và danh Tăng tỉnh Bạc Liêu. Chuẩn bị cho công tác hội thảo, tọa đàm để đóng góp thêm tư liệu.

- Có kế hoạch biên tập Lịch sử Phật giáo Bạc Liêu hiện tại đã xong bản thảo thời kỳ Chấn hưng đến năm 1975.

- Tham mưu tư vấn cho công tác xây dựng các công trình :

+ Quán Âm Phật Đài.

+ Quan Âm Cát chùa Giác Hoa.

+ Tháp Hòa thượng Thơ chùa An Thạnh Linh.

+ Tháp Hòa thượng Thích Huệ Hà.

- Đoàn ĐB Bạc Liêu tham dự tuần lễ Văn hóa Phật giáo tại Nha Trang.

7. Ban Từ thiện xã hội :

Triển khai Nghị quyết chương trình hoạt động phật sự năm 2009 tại Hội nghị Ban Trị sự tổng kết công tác phật sự năm 2008. Mạng lưới từ thiện xã hội Phật giáo Bạc Liêu phải được tổ chức từ Tỉnh đến Huyện Thị hội  và cơ sở tự viện, kể cả các phật tử Việt kiều có tinh thần từ thiện xã hội. Với chủ trương đó đã tạo được nguồn thực phẩm cũng như tài chính. Kết quả trong năm 2009 công tác từ thiện xã hội của Phật giáo Bạc Liêu đạt được như sau :

- Gạo cứu trợ đồng bào nghèo 31.500kg                 =       252.000.000

- Quả cứu trợ đồng bào nghèo 12.800 phần            =     1.775.000.000

- Ung hộ cất nhà tình thương 21 căn                       =       150.000.000

- Ung hộ sửa chữa nhà tình nghĩa                           =         51.500.000

- Ung hộ Quỹ vì người nghèo                                 =         65.700.000

- Ung hộ Quỹ bệnh nhân nghèo                    =         80.500.000

- Ung hộ Quỹ khuyến học                                      =         21.000.000

- Ung Hộ Quỹ xây dựng trường học                       =         16.000.000

- Ung hộ học sinh nghèo hiếu học                          =         82.600.000

- Ung hộ bệnh nhân mổ mắt                                   =         96.500.000

- Ung hộ bệnh nhân tàn tật sứt môi                         =         28.100.000

- Xây dựng cầu giao thông nông thôn            =       325.000.000

- Ung hộ Quỹ làm đường  giao thông nông thôn      =         75.800.000

- Ung hộ tập sách cho học sinh nghèo          =         37.700.000

- Ung hộ Quỹ bảo hiểm cho người nghèo                =         18.900.000

- Ung hộ Quỹ bệnh nhân chất độc màu da cam       =         19.500.000

- Ung hộ xe lăn cho người tàn tật 112 chiếc             =       166.000.000

- Ung hộ hòm chôn người chết                               =         71.500.000

- Ung hộ người mù                                       =         35.000.000

- Khoan giếng nước sạch cho đồng bào vùng NT    =       112.000.000

- Khám và chữa bệnh thuốc y học dân tộc              =       25.700 thang

- Cứu trợ bão lụt miền Trung                                  =       180.000.000

- Ban Đại diện Phật giáo huyện Hòa Bình tổ

chức bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện H. Hòa Bình      =       370.000.000

_________________________________________

Tổng cộng =      4.055.300.000

 

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ NĂM 2010 CỦA TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BẠC LIÊU

Thông qua tổng kết công tác phật sự năm 2009. Toàn thể đại biểu hội nghị biểu quyết thống nhất chương trình hoạt động phật sự năm 2010 của Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu như sau :

1/- Tiếp tục thực hiện chương trình phật sự còn tồn đọng của năm 2009.

2/- Tổ chức các lễ vía chư Phật, chư Bồ tát theo truyền thống. Đặc biệt ở các cuộc đại lễ:

- Lễ hội Quán Thế Âm tại Quán Âm Phật Đài.

- Đại lễ Phật Đản PL 2554.

- Đại lễ Vu Lan Rằm tháng Bảy.

- Lễ vía đức Phật A Di Đà.

3/- Tổ chức An cư kết hạ cho Tăng ni tu học.

4/- Hỗ trợ các mặt cho trường Phật học Bạc Liêu nối hệ thống liên thông Phân viện với Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh.

5/- Tổ chức phát triển các đạo tràng tu học ở các tự viện Phật giáo trong tỉnh.

6/- Tổ chức nhiều buổi Hoằng pháp ở các tự viện Phật giáo trong tỉnh.

7/- Lập hồ sơ cho các tự viện Phật giáo trong tỉnh xin Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

8/- Chủ trương cho thực hiện biên tập Lịch sử Phật giáo Bạc Liêu và tổ chức hội thảo, tọa đàm các tự viện và Danh tăng Phật giáo Bạc Liêu.

9/- Tổ chức hệ thống công tác từ thiện xã hội từ Tỉnh đến Huyện Thị hội trong tỉnh.

10/- Tổ chức thực hiện nghi lễ ở các tự viện trong tỉnh.

11/- Tập trung xây dựng Quán Âm Phật Đài.

12/- Vận động ủng hộ xây dựng trụ sở Tỉnh hội chùa Huệ Quang.

13/- Tham gia các chương trình hoạt động, giao lưu với các Tỉnh, Thành hội bạn.

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

- Công tác thực hiện phải tuân thủ các chủ trương của Giáo hội.

- Biện pháp phải phối hợp với các ban ngành chức năng hữu quan, các tự viện Phật giáo trên địa bàn hoạt động và tích tực tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc ở địa phương.

- Phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo Huyệ thị và các cơ sở tự viện trong Giáo hội.

BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO BẠC LIÊU

IV.-  KẾT LUẬN :

Năm 2009 ngòai công tác hoạt động phật sự của Giáo hội, các thành viên của Phật giáo Bạc Liêu từ tỉnh cho đến cơ sở tự viện, Tăng Ni và Cư sĩ đều tích cực tham gia các phong trào ích nước lợi dân. Vận động ủng hộ việc làm từ thiện, góp phần cùng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hóa ở xóm ấp và khu dân cư.

Các thành viên của Phật giáo Bạc Liêu còn tham gia vào các Ban, Ngành, Hội, Đoàn từ tỉnh đến cơ sở như : Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng nhân dân, Hội Khuyến học, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi, Hội Khoa học lịch sử.

Qua các sinh hoạt hội nghị, học tập nghị quyết, thảo luận các dự án luật các thành viên Phật giáo đã mạnh dạn đóng góp ý kiến, phản ảnh tâm tư nguyện vọng của Đồng bào phật giáo, kiến nghị các cơ quan chưa làm tốt công tác tôn giáo, góp phần tháo gỡ những vướng mắc giữa chính quyền và cơ sở tự viện Phật giáo về thủ tục đất đai, lễ hội, sinh hoạt tín ngưỡng. Tạo sự cảm thông, gắn chặt tinh thần đòan kết giữa chính quyền và Phật giáo.

Tuy tình hình Phật giáo Bạc Liêu năm 2009 có sự đột biến lớn, sự viên tịch của Hòa thượng Thích Huệ Hà Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Bạc Liêu là một tổn thất vô cùng to lớn trên các mặt hoạt động của Tỉnh hội. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết hòa hợp của Phật giáo Bạc Liêu chắc chắn sự tổn thất lớn lao sẽ dần dần khắc phục vì phương châm hoạt động của Ban Trị sự Phật giáo Bạc Liêu hiện nay là “Tất cả làm việc theo tâm nguyện của Hòa thượng Trưởng Ban Thích Huệ Hà”.

Tóm lại, những kết quả Phật sự đã đạt được trong năm 2009 của Phật giáo Bạc Liêu là những hạng mục trên lộ trình phật sự nhiệm kỳ III của Tỉnh hội. Hiện tại và sắp tới trên lộ trình nhiệm kỳ III còn không ít khó khăn vì Bạc Liêu vừa vụt tắt một ngọn đèn chiếu sáng cuộc hành trình phật sự. Tuy nhiên, với quyết tâm thực hiện ý nguyện của Hòa thượng Thích Huệ Hà, đoàn kết một lòng vì sự nghiệp đạo pháp phụng sự dân tộc, nhất định những khó khăn sẽ vượt qua. Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu luôn mong được sự quan tâm của Chư tôn đức Trung ương Giáo hội, lãnh đạo, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể tiếp tục giúp đỡ hỗ trợ  cho Tỉnh hội Phật giáo Bạc Liêu làm tốt công tác phật sự theo nghị quyết của Đại hội kỳ III đề ra.

Kính chúc Chư tôn đức và Quý lãnh đạo các cơ quan hữu quan năm mới thân tâm an lạc vạn sự kiết tường.

BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO BẠC LIÊU

(theo: phatgiaobaclieu)