NI GIỚI TẠI CAMPUCHIA

Từ lâu Ni giới có một vị trí thấp trong Xã Hội Campuchia, dường như họ không được thừa nhận và hoàn toàn bị lưu mờ bởi Tăng giới Phật giáo trong xứ sở này.

Hầu hết các nữ tu không được học hành và không được tiếp nhận bất cứ  một giáo dục Phật học nào.  Hình ảnh đoàn thể của họ bị mang tiếng xấu bởi một số cá nhân đi khất thực trái phép.  Nhưng kỳ thực, đức hạnh và kinh nghiệm sống đã cổ võ họ phát huy vai trò của mình lớn hơn bên trong Phật giáo và ngoài xã hội.  Tuy nhiên, điều đó phải gặp sự chống đối của phía Tăng giới theo quan điểm truyền thống.

Hiện tại, để trở thành một nữ tu, một phụ nữ chỉ đơn giản đến chùa, cạo tóc và khoát chiếc y màu trắng.  Họ không được thọ giới mà chỉ xem là "những tín đồ mộ đạo".  Sự hiểu biết giáo lý và sự tu hành của họ rất hạn chế.

Nói chung người phụ nữ tại quốc gia  này trở thành những nữ tu (Don Chee)  khi họ lâm vào tình cảnh quả phụ, ly dị, không được sự giúp đỡ của gia đình hay chỉ vì không thích đời sống gia đình…Trong những trường hợp khác là khi họ đi tu là chuẩn bị cho cái chết của mình.   Trong khi tuổi đời của họ chỉ trên dưới 50, cũng có một số ít phụ nữ trẻ gia nhập Ni đoàn vì họ không thích thành lập gia đình.

Công việc chính của nữ tu nơi đây là lo cơm nước cho chư Tăng, quét dọn , trang trí chùa chiền và giúp đỡ chăm sóc kẻ mồ côi.  Tuy  nhiên , gần đây, Hội Heinrich Boll (một tổ chức phi chính phủ của người Đức) đã thực hiện chương trình nhằm giúp đỡ giải quyết những khó khăn trong đời sống của Ni giới Campuchia.  Đại diện của Hội này ở Campuchia, tiến sĩ Heike Loschmann cho biết chương trình này tập trung vào việc huấn nghệ, nâng cao kiến thức và tạo niềm tự tin cho nữ tu ở đây.  Họ sẽ được khuyến khích tham gia vào các hoạt động như Trung tâm sức khỏe tâm thần.  Tư vấn cho phụ nữ và trẻ em.  Trung tâm phòng chống bệnh Aids…

Mới đây, Hội Heinrich Boll tổ chức một buổi thảo ở Phnom Phen để thống nhất vai trò của người phụ nữ và Ni giới Campuchia.  Tất cả nữ tu trên toàn quốc được mời về tham dự buổi hội thảo này và nó đã gây sự chú ý của một số nữ tu người ngoại quốc.  Một vị trong số này là Sư cô người Pháp gốc Cambốt Sokchom Charuwana, đã trở về thăm quê hương để giúp đỡ các bạn đồng tu của mình.

Sư cô Charuwana đã thành lập "Hội phát triển Ni giới ở Campuchia" tại tỉnh Battambang và hiện nay Sư cô đã vận động ngân quỹ để xây dựng Ni viện và học viện cho nữ tu có nơi ăn ở và tu học.  Sư cô nói về mục đích việc làm của mình: "Tôi muốn tất cả các nữ tu ở đây, ai cũng được học hành, vì khi họ học và hiểu được giáo lý của Đức Phật thì họ chỉ biết cách làm dịu đi những nổi đau của mình".

Hiện nay, theo ước tính có khoản 4.000 nữ tu ở Campuchi.  Tuy nhiên con số này sẽ gia tăng nếu các nhà lãnh đạo tôn giáo nhìn nhận đúng đắn và hơn 60% phụ nữ Cambốt, phần lớn trong số này đều độc thân hoặc quả phụ, đã công khai ủng hộ mọi sự thay đổi và giúp đỡ cho Ni giới Campuchia, vì họ đang chuẩn bị để trở thành "tân bình" của Ni đoàn tại xứ sở này.

 

Thích Nguyên Tạng

(Theo SEEDS OF PEACE 01-1996)