DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ NỮ GIỚI PHẬT GIÁO THẾ GIỚI LÀN THỨ XI TẠI VIỆT NAM

* Ni trưởng Thích Nữ Huyền Huệ

Trưởng Phân Ban Đặc trách Ni giới Phật giáo Việt Nam

Trước tiên chúng tôi thay mặt toàn thể Ni giới và nữ Phật tử Việt Nam, xin thành kính gởi đến Chư Tôn Giáo Phẩm lãnh đạo Giáo Hội PGVN, quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn Đức Ni, chư vị khách quý đại diện các cơ quan chính phủ Việt Nam. Đại diện các sứ quán cùng toàn thể diễn giả, học giả, báo đài, Phật tử trong và ngoài nứơc đã về tham dự lễ khai mạc hội nghị Ni giới Phật giáo thế giới lần thứ XI. Chúng tôi hân hoan chào mừng toàn thể liệt quý vị. Kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính bạch chư Tôn Đức,

Kính thưa quý liệt vị.

Hội nghị Nữ giới PG thế giới Sakyadhita được tổ chức hai năm một lần đầu tiên Hôi nghị được tổ chức tại Việt Nam. Giáo Hội PGVN chúng tôi đã đăng cai và quý Ngài quyết định giao cho Phân Ban Đặc Trách Ni Giới thuộc Ban Tăng Sự TW chịu trách nhiệm tổ chức Hội nghị. Thật là một đại vinh dự đối với Nữ giới Việt Nam và 20 hội đoàn Nữ giới Phật giáo gồm 47 quốc gia. Ban tổ chức Hội nghị chúng tôi xin được tiếp đón khoảng 2.000 đại biểu trong và ngoài nước đến tham dự lễ khai mạc và thảo luận những vấn đề vô cùng quan trọng liên quan đến Nữ giới Phật giáo thế giới.

Hội nghị này được Chư Tôn Giáo Phẩm lãnh đạo Giáo Hội Phật giao VN, ( chư Tôn Giáo Phẩm Thành hội Phật giáo Thành phố HCM), chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, các ban nghành đoàn thể trong và ngoài nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tham dự viên trong suốt tuần lễ Hội nghị. Đặc biệt Ban Trị Sự Thành Hội Phật Giáo Thành Phố HCM đã thực hiện xây dựng sữa chữa cơ sở vật chất, tạo cho địa điểm Hội nghị thêm phần sinh động và đây sẽ là đại điểm gặp gỡ thích hợp để phát triểntâm linh cho Nữ giới Phật giáo chúng tôi.

Ngày nay, Nữ giới nói chung và Ni giới nói riêng đã  thoát khỏi những định kiến xã hội, được tôn trọng, được thể hiện vai trò của mình, được đóng góp công sức vào việc xây dựng một xã hội hiền thiện, an lạc là nhờ Đức Phật giàu lòng bi mẫn khai mở con đường cho phép người nữ được xuất gia, thực hiện các pháp học, các pháp hành như chư Tăng, được công nhận là một trong bốn chúng đệ tử của Đức Phật, được hưởng mọi quyền bình đẳng như chư Tăng, và Tôn Giả  A Nan đã tích cực hỗ trợ cho Nữ giới có đựơc đời sống phạm hạnh, cũng như Tỳ kheo ni Đại Ái Đạo, người làm cuộc cách mạng khi xin phép Đức Phật cho Nữ giới Xuất gia. Chúng ta hãy hướng tâm về Tỳ Xá Ly đảnh lễ Thế Tôn và thành kính tri ân chư vị tiền bối hữu công ấy.

Xã hội ngày nay không ngừng phát triển về mọi lãnh vực. Bước vào một kỷ nguyên mới, đời sống vật chất của con người được cải thiên và nâng cao. Bên cạnh những thành tựu đó, con người vẫn còn bị những tác động tiêu cực của xung đột, chiến tranh, môi trường sống do chính con người hủy hoại, nạn bạo hành gia đình và phụ nữ gia tăng, đói nghèo bệnh tật, sự đối sử bất bình đẳng về gới tính…Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng cốt lõi chính vẫn là do lòng tham dục, sự suy giảm về mặt đạo đức của cá nhân và xã hội. Đây là một vấn nạn mà nhân loại đang nổ lực tìm giải pháp khắc phục, cũng là cơ hội để những ngừoi đệ tử Phật thực hiện lòng từ bi, xóa bỏ hận thù nhằm mcụ đích đem lại hòa bình, hạnh phúc cho tất cả nhân loại trên tòan thế giới.

Kính bạch chư Tôn đức

Kính thưa quý liệt vị

Hôm nay chị em chúng ta đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, với ngôn ngữ, phong tục tập quán và văn hóa khác nhau đồng câu hội về đây trong tình tương thân tương ái của những người con gái Đức Phật. Chúng ta nhận thấy trái đất như nhỏ lại khi trí tuệ và sự toàn tâm toàn ý của những người con gái Thích Ca được phát huy ở tầm vĩ mô. Với trí tuệ của những người đệ tử Phật, tôi tin rằng chúng ta sẽ vượt qua mọi dị biệt, để từ đó tìm ra một mẫu số chung giúp cho Nữ giới nói chung và Nữ giới Phật giáo nói riêng, thể hiện khả năng, vị trí và vay trò của mình trên nhiều lãnh vực khác nhau của xã hội.

Trong giờ phút trang nghiêm đầy đạo tình này, thay mặt Nữ giới Giáo hội Phật Giáo Việt Nam – nước đăng cai Hội nghị, tôi hân hoan chào mừng tất cả các bạn Nữ giới Phật Giáo đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thới giới, đang hiện diện tại Hội nghị Nữ Giới Phật Giáo Thế Giới Sakyahdita lần thứ XI để đóng góp những ý kiến xây dựng, phát triển bền vững Nữ giới Phật giáo ngày càng năng động, tiến bộ hơn trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay. Thông qua Hội nghị lần nay, quý vị sẽ hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam, về Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và những thành tựu nổi bật của Nữ giới Việt Nam trong thời gian qua và hiện nay.

Kính nguyện Hồng ân Tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đầy đủ thắng duyên, đầy đủ sự gia trì để cùng với đại tăng chung lo Phật sự, làm cho đạo pháp xương minh, chúng sanh an lạc. Một lần nữa tôi xin thay mặt cho Ni giới và Phật tự Việt Nam kính chúc Chư Tôn Giáo Phẩm lãnh đạo Giáo hội, quý Ni trưởng, quý Ni sư chư Tôn Đức Ni trong và ngoài nước, chư vị khách quý và tất cả quý vị từ các quốc gi, vùng lãnh thổ đã đến Việt Nam tham dự Hội nghị Nữ Giới Phật Giáo Thế Giới Sakyadita lần thứ XI.

Kính chúc chư Tôn Giáo phẩm cùng toàn thể Đại biểu vô lương an lạc

Kính chúc Hội nghị thành công tốt đẹp./.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ tát Ma Ha Tát