Tuyên bố chung của Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới lần thứ XI tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam (Việt-Anh)

HỘI NGHỊ NỮ GIỚI PHẬT GIÁO THẾ GIỚI SAKYADHITA

LẦN THỨ XI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

-------------------

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

TUYÊN BỐ CHUNG

CỦA HỘI NGHỊ NỮ GIỚI PHẬT GIÁO THẾ GIỚI SAKYADHITA

LẦN THỨ XI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

Chúng tôi, toàn thể 2.600 đại biểu Nữ giới Phật giáo của 37 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới Sakyadhita lần thứ XI tại Nhà Truyền thống Văn hóa Phật giáo – chùa Phổ Quang, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam từ ngày 28 tháng 12 năm 2009 đến ngày 03 tháng 01 năm 2010, xin chân thành tri ân Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã bảo trợ cho Hội nghị và Hội thảo với chủ đề “Nữ giới Phật giáo lỗi lạc”, đồng thời nhất trí thông qua Nội dung Bản Tuyên bố chung như sau:

1. Kêu gọi các thành viên Hội Sakyadhita tăng cường sự liên minh của Nữ giới Phật giáo và giúp đỡ Nữ giới Phật giáo tại các quốc gia và vùng lãnh thổ để phát triển thế giới hoà bình, đoàn kết hòa hợp, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2. Kêu gọi các thành viên Hội Sakyadhita phát huy tình hữu nghị và đoàn kết, cùng phát triển bền vững, bằng cách đề cao việc đối thoại, tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng truyền thống văn hóa của các nước khác trong việc bảo hộ phẩm giá của người nữ tại mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ và các tôn giáo khác dưới ánh sáng từ bi và tuệ giác của Đức Phật.

3. Tăng cường sự hợp tác phát triển giáo dục tôn giáo và thế học trong Nữ giới Phật giáo để nâng cao đạo đức cá nhân, phát triển kinh tế, ổn định xã hội, phát triển tâm linh con người trên hành tinh nhằm giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp và thịnh vượng.

4. Nhấn mạnh việc thực hiện các biện pháp hữu hiệu, tôn trọng văn hoá truyền thống của các quốc gia, vùng lãnh thổ trong việc thừa nhận Ni đoàn Tỳ kheo Ni.

5. Khẳng định rằng việc buôn bán phụ nữ, xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình trên thế giới là những thảm họa của nhân loại, gây thiệt hại đến phẩm giá phụ nữ, do đó cần có những biện pháp cụ thể và cấp bách để giải quyết các vấn nạn này.

6. Nhận diện và đáp ứng các nhu cầu về: đạo đức, tâm linh của từng cá nhân, gia đình và cộng đồng; bình đẳng, công bằng giới tính trong phạm vi Phật giáo.

7. Thừa nhận nhu cầu thường xuyên về việc hiện đại hoá chương trình giáo dục Phật giáo và thế học cho Nữ giới xuất gia và tại gia, giúp họ giải quyết được những khó khăn từ các vấn nạn mà xã hội đang quan tâm tại từng quốc gia, vùng lãnh thổ cũng như toàn cầu.

8. Hỗ trợ giáo dục căn bản và cải thiện giáo dục đối với Nữ giới và các thành phần khó khăn, bất hạnh khác để họ có đầy đủ điều kiện tham gia năng động vào cuộc sống xã hội.

9. Khẳng định sự thay đổi khí hậu và các hình thức phá hoại môi trường và môi sinh; lạm dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nước, gây mất cân bằng sinh thái, làm gia tăng các mối đe dọa và gây thiệt hại đến phúc lợi con người; do đó, cần thực hiện những biện pháp cụ thể và cấp bách để giảm thiểu sự biến đổi khí hậu, đồng thời cam kết đời sống lành mạnh và thịnh vượng trong sự hài hoà với môi trường.

10. Khẳng định rằng sự thành công của Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới Sakyadhita lần thứ XI tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam là tiếp theo những nỗ lực của Nữ giới Phật giáo để hoàn thiện các mục tiêu phát triển lâu dài mà Liên Hợp Quốc đã công nhận vào năm 2.000:

- Nỗ lực xóa sạch sự nghèo đói,

- Hoàn tất đường hướng giáo dục phổ quát,

- Tăng cường sự bình đẳng giới tính và quyền lợi Phụ nữ,

- Làm giảm bớt tỷ lệ tử vong của trẻ em,

- Cải thiện sức khỏe của các bà mẹ,

- Chống lại bệnh truyền nhiễm HIV/AIDS, bệnh sốt rét vàcác bệnh lây nhiễm khác,

- Bảo đảm tính bền vững về môi trường,

- Mở rộng sự cộng tác toàn cầu để phát triển.

11. Kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ và có các biện pháp khẩn cấp giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc DIOXIN (Da cam) cải thiện cuộc sống và giúp đỡ họ quyết tâm đòi lại các quyền lợi thỏa đáng.

Ngày 03 tháng 01 năm 2010                           


THE 11TH SAKYADHITA INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUDDHIST WOMEN

IN HO CHI MINH CITY – VIETNAM

--------------------

THE ORGANIZING COMMITTEE OF THE CONFERENCE

JOINT DECLARATION

THE 11TH SAKYADHITA INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUDDHIST WOMEN

HO CHI MINH CITY – VIETNAM

We, all 2,600 Buddhist women from 37 countries and territories participating in the 11th Sakyadhita International Conference on Buddhist Women held at the Buddhist Culture and Tradition Hall, Pho Quang Temple from 28 December 2009 to 3 January 2009, hereby express our sincere thanks to the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Vietnam Buddhist Sangha for all the supports extended to the conference and its workshops around the theme “Eminent Buddhist Women”, and the contents of joint declaration is hereby unanimously adopted by all of us as follows:

1. To call upon all members of Sakyadhita International Association to strengthen the Buddhist women alliance and assist Buddhist women in all countries and territories for development of world peace, harmony, solidarity, social justice, democracy and civilization.

2. To call upon all members of Sakyadhita International Association to promote friendship, solidarity, and sustainable development by enhancing dialogue, mutual trust, and respect for cultural traditions of each country and territory in protecting the dignity of women in their countries and territories as well as other religions in the light of the Buddha’s compassion and wisdom.

3. To strengthen cooperation and development of religious and secular education for Buddhist women in order to enhance personal ethics, economic development, social stability, and human spiritual development for a good and prosperous life.

4. To emphasize on the application of effective means and respect for cultural traditions of different countries and territories for recognition of the Bhikkhuni Sangha.

5. To assert that woman traffic, child abuse and domestic violence are disasters of humankind, damaging the dignity of women and thereby call for specific and urgent measures for these pressing issues.

6. To recognize and meet the moral and spiritual needs of individuals, families and communities; as well as the needs for justice and gender equality within the Buddhist community.

7. To recognize the constant needs for modernization of Buddhist and secular education of both Buddhist lay and ordained women, and to assist them in solving the difficulties caused by the pressing issues that are attracting the attention of all nations and territories around the globe.

8. To provide basic education and improve education opportunities for women as well as the less-fortunate and less-privileged people, and enabling them to play an active part in the social life.

9. To assert climate changes, environmental destruction, habitat damage in all forms, abuse of natural and water resources causing ecological imbalance, increase of natural hazards to the detriment of human’s welfare; thereby, to call for the application of specific and urgent measures to minimize climate changes and pledge to live a wholesome and prosperous life in harmony with the environment.

10. To affirm the success of the 11th Sakyadhita International Conference on Buddhist Women in Ho Chi Minh City, Vietnam is a continuation of the efforts of Buddhist women for fulfilment of the millennial development goals adopted by the United Nations in 2000:

- To eradicate extreme poverty and hunger

- To achieve universal primary education

- To promote gender equity and empower women

- To reduce child mortality

- To improve maternal health

- To combat HIV/AIDS, malaria, and other diseases

- To ensure environmental sustainability

- To develop a global partnership for development

11. To call upon international communities to support and to apply urgent measures in assisting victims of Agent Orange to improve their lives and to assist them in asserting their satisfactory rights.

December 3, 2010