Tập huấn phòng, chống HIV/AIDS cho tăng ni

Hội nghị tập huấn “Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng, chống HIV/AIDS cho các vị tăng ni, lãnh đạo và cán bộ làm công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố phía Nam đã khai mạc tại Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 4/1.

Hội nghị do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam tổ chức.

Trong 5 ngày, từ ngày 4-8/1, các vị tăng ni, lãnh đạo và cán bộ làm công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc được tiếp cận các thông tin mới về tình hình đại dịch HIV/AIDS, các tác động của HIV/AIDS đối với kinh tế-xã hội, cách đối phó với những hậu quả do đại dịch HIV/AIDS gây nên, xây dựng kế hoạch cho các hoạt động phòng chống và chăm sóc những người bị nhiễm, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS dựa vào cộng đồng.

Các đại biểu cũng thảo luận, đề xuất những biện pháp cụ thể để triển khai “Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng, chống HIV/AIDS có hiệu quả và phù hợp với giáo lý, đạo đức Phật giáo và đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Phật giáo Việt Nam trong việc tham gia phòng, chống HIV/AIDS.

“Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng, chống HIV/AIDS triển khai từ cuối năm 2002, đã được đông đảo các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni trong cả nước tích cực tham gia hưởng ứng, góp phần giảm thiểu sự kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng với những người nhiễm HIV/AIDS, đồng thời kiềm chế tốc độ gia tăng số người nhiễm HIV/AIDS.../.


Hoàng Nhị (Vietnam+)