Hạnh phúc và không hạnh phúc

Một ông vua có một người hoàng tử sống trong cảnh giàu sang nhưng hoàng tử luôn cảm thấy không hạnh phúc.

Vua cha không hiểu vì lý do gì nên một hôm ông gọi hoàng tử đến và hỏi: “Cuộc sống của con không thiếu thứ gì, tại sao con lại thấy không hạnh phúc?” Hoàng tử thưa: “Chính vì cái gì cũng có nên con mới không thấy hạnh phúc.”

Hoàng tử rời cung vua đi tìm hạnh phúc. Một ngày nọ chàng ta gặp một ông tiều phu, trông dáng vẻ ông ta rất vui vẻ, hoàng tử liền hỏi: “Này ông, ta thấy ông cái gì cũng không có, sao thấy ông vui vẻ và yêu đời thế?” Người tiều phu trả lời: “Ai nói tôi không có gì? Mùa xuân trăm hoa đua nở là của tôi; mùa thu trăng sáng đẹp cũng của tôi; cơn gió mát mùa hè cũng của tôi và tuyết trắng rơi lúc đông về cũng của tôi; tôi giàu hơn ai hết, tại sao lại không vui vẻ hạnh phúc chứ!”

Hoàng tử lại ra đi tìm hạnh phúc. Một ngày khác, chàng ta lại gặp một người tiều phu vui vẻ, chàng ta lại hỏi: “Này ông, ta thấy ông cái gì cũng không có, sao thấy ông vui vẻ và yêu đời thế?” Người tiều phu đáp: Ai nói tôi không có gì? Cơm tôi ăn và cơm của ông ăn đều giống nhau; tôi cũng ngủ trên giường rộng như ông; những giấc mơ tôi mơ cũng chẳng khác ông; ông không có thể tự do đi chơi khắp chốn nhưng tôi thì có thể; ông không thể tùy tiện nằm dài trên đất ngắm mây trôi, nhưng tôi thì có thể, thế thì tại sao lại không vui vẻ và hạnh phúc.”

Hoàng tử lại đi tìm hạnh phúc. Một ngày nọ, chàng lại gặp một người tiều phu vui vẻ, chàng ta lại hỏi: “Này ông, ông nghèo như vậy sao ông vẫn vui vẻ?” Tiều phu đáp: “ai nói tôi nghèo, tôi còn giàu hơn ông kìa.” Hoàng tử ngạc nhiên hỏi lại: “Ngươi giàu hơn ta à?”

Người tiều phu nói: “Ông là hoàng tử sau này sẽ trở thành vua. Nếu đem thêm một nước đến đổi cái tự do của ông bây giờ ông có đổi không?”

-“Đương nhiên là không.” Hoàng tử trả lời.

-Vậy tự do có phải lớn hơn cả một nước không? Tiều phu hỏi.

-Đúng vậy

-Vậy tôi được tự do hơn ông tại sao lại nói tôi nghèo hơn ông.

Hoàng tử lại ra đi tìm hạnh phúc. Một ngày khác, chàng lại gặp một người tiều phu vui vẻ. Hoàng tử lại hỏi tiều phu: “Ngươi chỉ có một túp liều tranh rách nát, còn ta có cả một cung điện nguy nga, tại sao ngươi vẫn vui vẻ hơn ta?” Tiều phu trả lời: “Đem cung điện của ông để đổi cái vui vẻ của tôi, ông có chịu đổi không?

- Tất nhiên là không.

- Vì vậy, ông không có vui vẻ.

 

* Lời suy gẫm

Hạnh phúc sẽ tự tới tìm bạn.

Hoàng tử không hạnh phúc luôn đi tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ngược lại không đến với chàng ta. Bạn có biết là hạnh phúc trốn ở đâu không? Nó trốn ở trong mùa xuân trăm hoa đua nở; nó trốn ở trong vầng trăng sáng của mùa thu; trong cơn gió của mùa hè và trong tuyết trắng mùa đông. Nó còn trốn trong cuộc sống tự do thoải mái, nó trốn trong căn nhà tranh rách nát nhưng không có sự buộc ràng nào. Chỉ khi nào bạn biết ngửi mùi hương của trăm hoa; nghe tiếng côn trùng kêu khi thu đến; hoặc nằm trên đất ngắm mây trôi, thì lúc đó hạnh phúc sẽ không còn cách xa bạn nữa, nó tự tìm đến với bạn.

 

Hạnh Giải dịch