Tình yêu chân chánh

Yêu là ích kỷ nhưng cũng có yêu là cao thượng là cống hiến; yêu là cấu nhiễm nhưng cũng có yêu là thanh tịnh; yêu là nhỏ hẹp nhưng cũng có yêu là vĩ đại rộng lớn; yêu là mê muội nhưng cũng có yêu là sáng suốt. Yêu sẽ có sức mạnh và sẽ có hy vọng bởi vì yêu là khã năng vốn có của nhân loại chỉ cần làm cho tình yêu hợp với pháp luật hợp với đạo đức và hợp với tính thiện thì tình yêu đó rất được trân trọng. Cho nên nói “có tình yêu thì sẽ đi khắp thiên hạ, không có tình yêu thì một bước cũng khó đi”. Giữa mối quan hệ vợ chồng thì cần có sự yêu thương tôn trọng lẫn nhau, giữa mối qua hệ thân tộc thì nên yêu thương và cung kính với nhau, và bạn bè thì nên quý trọng nhau. Có yêu thì mới có thể rộng kết duyên lành, có yêu thì mới có thể khởi lên lòng thương, yêu duy trì luân lí và yêu chế định trật tự xã hội như mối quan hệ giữa cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạn bè,…dựa vào tình yêu để duy trì xã hội, dựa vào tình yêu mà định ra các cấp bậc, tình yêu luôn có hai mặt. Tình yêu chân chánh là giúp đở và chúc phúc đối phuơng, yêu không phải là chiếm hữu mà là cống hiến. Tình yêu nhỏ hẹp là chỉ yêu những gì có lợi và liên quan đến bản thân mình, tình yêu rộng lớn là yêu có liên quan và lợi ích đến mọi người. Tình yêu chân chánh là yêu chân lý, yêu công lý, yêu quốc gia, yêu thế giới và yêu hoà bình.

 

Trong tình yêu không thể không phân biệt, không nên yêu những món đồ mà không thể yêu, không thể yêu những người không đáng yêu, không phải là việc tốt duyên lành thì không thể tuỳ tiện yêu. Yêu nên yêu chánh đáng và đúng, đúng thời gian, đúng địa điểm, đúng người và đúng việc.

 

Trong xã hội ngày nay, tình yêu đã bị lạm dụng và bị làm xấu đi rất nhiều. Bạn thấy đấy, tham mê mỹ sắc dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt, tham lam tiền của nên trộm cướp tham ô, những thứ không phải là của mình mà cố tình chiếm hữu một cách phi pháp trái đạo. Không phải là việc tốt việc thiện mà yêu thì hại mình hại người và yêu như vậy là trở thành tội ác. Yêu phải chánh đáng thì mới thành tựu được công đức, thành tựu chân thiện mỹ cho thế gian đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Ngược lại, nếu yêu không chân chánh thì sẽ đưa con người rơi vào hố bất nhân bất nghĩa, làm xã hội rối loạn. Muốn vượt ra khỏi biển ái thì phải chân chánh đó là nhân duyên mỹ mãn, nếu tình yêu bị lạm dụng thì hậu quả sẽ không thể ngờ được.

 

Nên lấy từ bi tịnh hoá tình yêu, lấy trí tuệ soi sáng hướng dẫn tình yêu, đem thiện mỹ thành tựu tình yêu, dùng đức hạnh để giữ gìn tình yêu. Sanh mạng của con người nhờ yêu mà có vì thế chúng ta nên yêu một cách thuần hậu, yêu một cách chân thành, yêu môt cách từ bi rộng luợng và thanh tịnh để trang nghiêm mỹ hảo thế gian này.

 

Đại Sư Tinh Vân, Như Nguyện dịch. (Theo phatgiao.vn)