Đạo tràng Tịnh Độ chùa Thiên Minh – Huế tổ chức tu học Bát Quan Trai cuối năm

Ngày mồng 2 tháng 12 năm Kỉ sửu, Đạo tràng Tịnh Độ chùa Thiên Minh tổ chức tu học Bát Quan Trai cuối năm. Có hơn 1000 giới tử khắp thành phố và các huyện trong tỉnh về đăng kí tham gia tu học. Đây là một trong những sinh hoạt tu học chính của đạo tràng Tịnh Độ chùa Thiên Minh - Huế.

Hoạt động sinh hoạt tu học Bát Quan Trai nhằm hướng dẫn người Phật tử có cơ hội tu học và thực tập sống đời sống của người xuất gia một ngày đêm. Sau thời khóa tu học và nghe pháp, Đạo tràng còn báo cáo tổng kết 12 tháng tu học, giới tử phát biểu cảm nhận lợi ích trong qua trình tu học, phát quà lưu niệm và lời khuyến tấn tu học của HT. Thích Khế Chơn.

Đạo tràng Tịnh Độ chùa Thiên Minh được thành lập đã 25 năm, do HT. Thích Khế Chơn trú trì chùa Thiên Minh – Huế sáng lập. Đạo tràng Tịnh Độ chùa Thiên Minh với mục đích chính là tu học pháp môn Tịnh Độ A Di Đà, ngoài ra còn có nhiều hoạt động từ thiện xã hội, mở rộng dân gian Tinh Độ và tham gia các đại lễ trong Phật giáo tỉnh nhà.

Sắp đến Đạo tràng Tịnh Độ chùa Thiên Minh hướng đến tổ chức lễ kỉ niệm 25 năm ngày thành lập Đạo tràng Tịnh Độ chùa Thiên Minh vào ngày mồng 8 tháng 12 năm Kỉ sửu, dưới sự chấp thuận của của Ban Trị Sự Tinh Giáo Hội Phật Giáo Thừa Thiên Huế.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Tin,ảnh Đồng Sĩ Quế và Huyền Diệu