Di tích chùa Cổ Lễ - Nam Định

Từ thành phố Nam Định qua cầu treo trên sông Đào, theo đường 21 khoảng 15km là đến thị trấn Cổ Lễ. Cổ Lễ vốn là tên một làng trước đây thuộc xã Trực Nghĩa, huyện Nam Ninh; đồng thời cũng là tên một ngôi chùa có từ lâu đời và đã trở thành một di tích lịch sử - văn hoá của tỉnh Nam Định

Di tích chùa Cổ Lễ - Nam Định 
Di tích chùa Cổ Lễ - Nam Định 
Di tích chùa Cổ Lễ - Nam Định 
Di tích chùa Cổ Lễ - Nam Định 
Di tích chùa Cổ Lễ - Nam Định 

Di tích chùa Cổ Lễ - Nam Định