Tôn tạo cụm di tích độc đáo chùa Lương-cầu Ngói tại Nam Ðịnh

Tỉnh Nam Ðịnh quyết định tu bổ, tôn tạo cụm di tích, chùa Lương-cầu Ngói-đền Tứ tổ tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu. Ðây là cụm di tích lịch sử văn hóa độc đáo, được xây dựng gắn với công cuộc khai hoang, lấn biển của bốn ông tổ khai sáng mảnh đất Quần Anh xưa (huyện Hải Hậu ngày nay).

Công trình  tu bổ, tôn tạo cụm di tích này được thực hiện từ nay đến hết năm 2010. Chùa Lương được xây dựng vào đời vua Lê Hồng Thuận (1504-1515) đã qua nhiều lần trùng tu, mở rộng nay có tổng số 100 gian nên còn được gọi là chùa Trăm Gian. Cầu Ngói cách chùa Lương khoảng 100 m cũng được xây dựng cùng thời gian với chùa Lương theo kiểu "thượng gia, hạ kiều" (trên là nhà, dưới là cầu).
Theo: nhandan