Tu sĩ Việt Nam kêu gọi tự do tôn giáo

Một trong các môn sinh của vị thiền sư có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, tỏ ý mong mỏi sẽ có tự do tôn giáo tại Việt Nam, sau khi các bạn tu của vị sư này bị đuổi ra khỏi hai tự viện. 

Các môn sinh của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh,  nhân vật chuyên vận động cho Hoà Bình có cơ sở chính tại Pháp, cho biết rằng họ (các tăng ni Bát Nhã VN) đã phải “tu chui” tại Việt Nam từ tháng 12, 2009, sau khi họ bị buộc rời khỏi chùa Phước Huệ, nơi đã tạm dung cho họ khi bị đuổi ra khỏi tu viện Bát Nhã. 

Ngày thứ hai, 25/1/2010, Thích Nhất Hạnh cho biết những côn đồ được thuê mướn tới để đánh đuổi tăng ni phải rời tu viện Bát Nhã hồi tháng 9/2009, dù họ đã sống hoà bình và thực tập thiền quán tại đó từ mấy năm trước. “Tại sao mình chỉ muốn tu thôi mà người ta không cho mình tu?”Thiền sư đặt câu hỏi trong bài viết 8 trang với chủ đề “Bát Nhã là một công án”.  “Tại sao ở các nước khác người ta có tự do để thực tập pháp môn, còn ở đây thì không?” Thiền sư Nhất Hạnh, từng được nhà tranh đấu cho dân quyền Martin Luther King (người Mỹ) tin cậy, hiện có tu viện chính là Làng Mai, Pháp quốc. Ông viết:

Lòng dân là muốn cho mọi người công dân ai cũng có cơ hội được nói lên cái thấy cái nghĩ của mình mà không sợ bị trừng phạt, đe dọa và tù tội. Lòng dân là muốn tách rời tôn giáo ra khỏi chính trị và chính trị ra khỏi tôn giáo.”

Tất cả các hoạt động tôn giáo tại VN đều thuộc quyền kiểm soát của chính phủ, dù họ luôn tuyên bố kính trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Họ chối đã đánh đuổi tăng ni theo pháp môn Làng Mai ra khỏi Bát Nhã và nói rằng đó chỉ là sự tranh chấp nội bộ của hai nhóm Phật giáo! 

“Phật Giáo đòi hỏi tự do. Tự do tư tưởng là điều kiện căn bản để có tiến bộ” Nhất Hạnh đã viết vậy. Ông gọi vụ đanh đuổi tăng ni là “một vết nhơ trong lịch sử Phật giáo VN”. Ông cũng viết về các vị vua và các nhà chính trị trong nhiều thế kỷ đã từng theo con đường Bụt dạy, trái ngược hẳn với những viên chức tham nhũng và có nhiều tệ đoan ngày nay. Nhất Hạnh nêu câu hỏi phải chăng chính phủ sợ các môn sinh của ông khi được đa số quần chúng ủng hộ, sẽ là mối nguy cho họ? 

Toà đại sứ Hoa Kỳ và Quốc Hội Âu Châu đều đã lên tiếng về vụ đánh đuổi tu sĩ ra khỏi tu viện (Bát Nhã)

(Theo: AFP) bản dịch của phusa