Tăng Sĩ Phật Giáo Miến Điện Chia Sẻ Cảnh Ngộ Cùng Những Người Tây Tạng Lưu Vong

ANI, January 27, 2010

Dharamsala, Ấn Độ- Vào hôm thứ ba, một đoàn đại biểu gồm mười tám vị tăng sĩ Miến Điện đến Dharamsala trong một cuộc viếng thăm ba ngày, và chia sẽ ngộ cảnh cùng những người dân Tây Tạng lưu vong tại đây.

Ông Tenzin Cheoying, một nhà hoạt động cho biết: " Chúng tôi gồm những người tham quan Dharamsala làm một chương trình tài liệu gọi là Miến Điện VJ. Phần tài liệu này nói về những cuộc biểu tình của các tăng sĩ vào năm 2007 và tình trạng người dân Miến Điện đang tranh đấu cho tự do và dân chủ "

Ông Plutto, người tổ chức đoàn đại biểu, nói thêm: " Người dân Miến Điện và Tây Tạng đều rơi vào thảm trạng chính trị, bởi vì ở Miến Điện, chúng tôi đã trải qua sự cai trị độc tài hơn sáu mươi năm qua và dân Tây Tạng cũng đã sống dưới ách đô hộ của chính phủ Trung Quốc.  Có rất nhiều vi phạm nhân quyền và cuộc đấu tranh cho dân chủ vẫn chưa thành công" Cũng trong cuộc viếng thăm này, đoàn tăng lữ sẽ đến thăm những cơ sở thành công của người Tây Tạng trong và ngoài thành phố "

Ấn Độ là quê của công dân Myanmar, trong số đó có nhiều nhà hoạt động dân chủ.

New Delhi có quan hệ mật thiết với Myanmar và họ cho rằng các quan chức nên tiến hành cuộc thương lượng, đưa đất nước theo đà dân chủ, nhưng nếu tiếp tục nhiễu sách khắt khe kể cả xử phạt thì đất nước sẽ bị cô lập "

Tuệ Giang dịch

Theo phapluan.net