Kính chúc đầu năm mới 2010

Nhân dịp năm mới

Tuổi thọ tăng thêm

Chúng ta suy ngẫm,

câu chuyện sau đây:

 

Có một đàn bò,

đang đi trên đường,

vào lò sát sinh,

để giết làm thịt.

 

Những con bò đó,

vẫn báng lẫn nhau,

vẫn cứ húc nhau,

vẫn chen lấn nhau,

nghinh nhau, nghịch nhau.

 

Chúng không biết rằng

thực sự rồi đây,

chỉ trong phút giây,

cuộc đời của chúng,

sẽ bị kết thúc,

thê lương thảm não,

biết là dường nào.

 

Chúng không biết gì,

chỉ biết đấu tranh,

giành giựt hơn thua,

cho đến giây phút,

cuối cùng mạng sống.

 

Người đời thường nói:

đồ ngu như bò!

Tuy nhiên người đời,

thông minh hơn chăng?

 

Thử xét cõi đời,

sống được bao năm,

mà sao con người,

vẫn sống trong mê:

 

bon chen, giành giựt,

đấu tranh, tranh đấu,

chèn ép, chà đạp,

chửi bới, nhục mạ,

rủa mắng xối xả,

cũng chưa hả dạ,

thưa gửi, kiện tụng,

đụng độ, sỉ nhục,

hơn thua với nhau,

từng lời ăn nói,

ghìm nhau, nghinh nhau,

trong từng cử chỉ,

gây thù oán nhau,

trong từng hành động,

chấp chặt từng chuyện,

làm ơn nhỏ nhặt,

chất chứa từng chuyện,

oán thù lặt vặt,

đến chuyện hận thù,

không đội trời chung.

 

Con người thường có,

cái tâm chấp ngã,

cho nên ích kỷ,

chỉ muốn chính mình,

gia đình của mình,

tông môn giáo phái,

con cái họ hàng,

cả làng cả xóm,

bà con, giòng họ,

tổ chức hội đoàn,

dân tộc màu da,

bất cứ cái gì,

hễ dính tới ta,

đều là hạng nhứt!

 

Ngoài ra mặc kệ,

sống chết mặc bây,

tụi này sung sướng,

như vậy đủ rồi!

Thực là hởi ôi,

cõi đời nổi trôi,

vô cùng vô tận!

 

Kính chúc Quí Vị năm mới

vạn sự cát tường, cư trần lạc đạo

 

Tác giả: Thích Chân Tuệ