Áo vàng xứ Lào

Hình ảnh các Chư Tăng đi khất thực thành từng đoàn đã trở nên thân thuộc với người dân Lào, đây là truyền thống của Phật giáo Lào.

_dinhhungvientiane1.jpg

Thường chư Tăng đi khất thực từ sáng sớm vì phải trở về tịnh xá trước khi quá ngọ

_dinhhungvientiane2.jpg

Hình ảnh chư Tăng đi khất thực thành từng đoàn đã trở nên thân thuộc với người dân Lào

dinhhungvientiane3.jpg

Các tăng ni sau buổi đi khất thực cho bữa ăn duy nhất trong này.

dinhhungvientiane4.jpg

Hình ảnh chư Tăng đi khất thực từng đoàn
có sức hấp dẫn thu hút du khách đến với đất nước triệu voi

_dinhhungvientiane6.jpg

Chú tiểu đến trường

_dinhhungvientiane7.jpg

Màu áo cà sa là một màu không thể thiếu trong bức tranh xứ của hoa Chăm Pa

Ảnh của Dương Đình Hùng (BBC)