Chương trình cung nghinh Phật Ngọc

Tại Tu Viện Pháp Vương ở San Diego, Phật Ngọc đã an vị tại Tòa Kim Cương vào Thứ Năm. Sau đó, chương trình cung nghinh và chiêm ngưỡng Phật Ngọc sẽ là:

-Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010: Lễ khai mạc chiêm bái Phật Ngọc, từ 1 giờ trưa.

-Từ Chủ nhật, 7 tháng 2, 2010 đến trưa Thứ Ba, 16 tháng 2, 2010: Tu viện mở cửa cho tất cả mọi người đến chiêm ngưỡng Phật Ngọc.

-Thứ Ba, 16 tháng hai, 2010: Lễ bế mạc cung tiễn Phật Ngọc, lúc 11 giờ sáng.

Nhiều chùa ở quận Cam sẽ thực hiện các cuộc hành hương chiêm bái Phật Ngọc ở Tu Viện Pháp Vương. Ðồng hương Phật tử có thể liên lạc với những nơi sau đây:

- Chùa Bát Nhã (714) 571-0473, có 2 chuyến đi vào ngày Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010, một chuyến khởi hành lúc 9 giờ sáng, và một chuyến khởi hành lúc 1 giờ trưa. Giá vé là $30.

- Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County (714) 724-4703, (714) 890-9719, (714) 839-9047: một chuyến đi vào ngày Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010 và một chuyến đi vào ngày Mùng Một Tết, 14 tháng 2, 2010, khởi hành lúc 8 giờ sáng tại chùa Phổ Ðà. Giá vé là $40.

- Nhóm Mắt Thương Nhìn Ðời (714) 600-8854: chuyến đi vào ngày Mùng Hai Tết, 15 tháng 2, 2010, khởi hành lúc 8 giờ sáng tại Saigon Market Place. Giá vé $40.

- Chùa A Di Ðà (714) 890-0628, (714) 894-1377: chuyến Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010, khởi hành lúc 9 giờ. Chuyến Mùng Một Tết, 14 tháng 2, 2010, khởi hành lúc 10 giờ sáng. Giá vé $40.

Muốn biết thêm chi tiết, có thể liên lạc Tu Viện Pháp Vương, 715 Vista Ave., Escondido, CA 92026, điện thoại (760) 739-8063. Email: [email protected].

Theo bao nguoiviet