Khai mạc lễ chiêm bái Phật ngọc tại tu viện Pháp Vương

Chiều chủ nhật ngày 2/7/2010, tại tu viện Pháp Vương thành phố Escondido quận San  Diego đã tổ chức đại lễ cung nghinh và chiêm bái Phật ngọc lớn nhất thế giới lần đầu tiên ở Mỹ dưới sự chứng minh khoảng 500 tăng ni, giới chức chính quyền, truyền thông Việt Mỹ và khoảng 20,000 lượt chiêm bái với đủ thành phần sắc tộc Mỹ, Mê-xi-cô, Nhật, Đại Hàn, Hoa, Việt Nam...

Lễ khai mạc có sự hiện diện của bà thị trưởng thành phố Escondido, ông Boyd Long - Phụ Tá Trưởng  ty cảnh sát thánh phố Escondido, Ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, gia đình Phật miền Quảng Đức (San Bernardino), gia đình Phật tử chùa Bát nhã, gia đình Phật tử Chánh pháp chùa Dược sư, đoàn Phật tử chùa Giác Lý... các tự viện vùng Orange county cũng tổ chức hành hương chiêm bái như Phật tử chùa Di Đà, Nhóm mắt thương nhìn đời, chùa Phổ Đà, chùa Trúc Lâm Yên tử, Tổng hội cư sĩ, Phật tử Phật học Viện Quốc tế, Phật tử vùng Riverside ... đại diện các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí Mỹ Việt.

Chương trình buổi lễ gồm có các tiết mục như cắt băng khai mạc chiêm bái Ngọc Phật, chào quốc kỳ Mỹ Việt, Phật kỳ và phút từ bi quán do huynh trưởng Lê Quang Dật hướng dẫn, diễn văn khai mạc, phát biểu của ông Ian Green, các đại diện giới chức chính quyền, đạo từ của đại diện Tăng, Ni, nghi lễ cầu nguyện hòa bình thế giới.

HT Thích Nguyên Siêu là trụ trì Tu viện Pháp vương và ngài cũng là trưởng ban tổ chức lễ khai mạc và chiêm bái Phật ngọc từ ngày 2/7/2010- 2/16/2010.

Sau đây là một số hình ảnh lễ khai mạc

phatngoc

Hình ảnh Phật ngọc lễ khai mạc

khaimacphatngoc3

Mặc dù thứ sáu, bảy và sáng chủ nhật mưa to gió lớn tuy nhiên trước giờ khai mạc trời quang mây tạnh trong xanh rất đẹp như chưa từng có cơn bão nào đi ngang qua. phatngoc2

HT Nguyên Siêu trưởng ban tổ chức cung nghinh Phật ngọc trước giờ khai mạc

khaimacphatngoc7

khaimacphatngoc12

HT Nguyên Siêu cùng quan chức chính quyền

 

nhatbonhatbaiphatngoc1

Một thầy lễ "nhất bộ nhất bái" từ tam quan chùa lên đến kim cang tòa nơi an vị Ngọc Phật
nhatbonhatbaiphatngoc2

Sau khi tam bộ nhất bái xong thầy lặng lẽ ẩn đi đâu không ai biết và cũng không ai biết thầy đến từ đâu và pháp hiệu là gì?

khaimacphatngoc18

Phật ngọc biểu tượng cho hòa bình thế giới

khaimacphatngoc24

Chư tôn đức tăng ni Phật tử và quan chức (từ trái sang phải hàng đầu tiên HT Hành Đạo, HT Thắng Hoan, HT Trí Chơn, HT Phước Thuận, HT Tín Nghĩa)

Bài Thiền Minh ảnh quechaonline

khaimacphatngoc

khaimacphatngoc1
khaimacphatngoc10
khaimacphatngoc11
khaimacphatngoc12
khaimacphatngoc13
khaimacphatngoc14
khaimacphatngoc15
khaimacphatngoc16
khaimacphatngoc17
khaimacphatngoc18
khaimacphatngoc19
khaimacphatngoc2
khaimacphatngoc20
khaimacphatngoc21
khaimacphatngoc22
khaimacphatngoc23
khaimacphatngoc24
khaimacphatngoc24a
khaimacphatngoc25
khaimacphatngoc26
khaimacphatngoc27
khaimacphatngoc28
khaimacphatngoc29
khaimacphatngoc3
khaimacphatngoc30

khaimacphatngoc33
khaimacphatngoc35
khaimacphatngoc36
khaimacphatngoc4
khaimacphatngoc5
khaimacphatngoc51
khaimacphatngoc52
khaimacphatngoc53
khaimacphatngoc54
khaimacphatngoc6
khaimacphatngoc7
khaimacphatngoc8
khaimacphatngoc9
nhatbonhatbaiphatngoc
nhatbonhatbaiphatngoc1
nhatbonhatbaiphatngoc2
nhatbonhatbaiphatngoc3
nhatbonhatbaiphatngoc4
nhatbonhatbaiphatngoc5
nhatbonhatbaiphatngoc6
nhatbonhatbaiphatngoc7
nhatbonhatbaiphatngoc8
nhatbonhatbaiphatngoc9
phatngoc
phatngoc2

Phụ lục chương trình (Nguồn: trang nhà hoavouu.com)

Thời Khóa Biểu Sinh Hoạt

Đại Lễ Cung Nghinh – Chiêm Bái Phật Ngọc

tại Tu Viện Pháp Vương

1.    Thứ Năm, 04/02/2010:

10:00 giờ đêm – 5:00 giờ sáng.

- Trực Phật Ngọc:                     TT Trí Viên, ĐĐ Đồng Lực, ĐĐ Minh Đạt,

ĐĐ Minh Huệ.

2.    Thứ Sáu, 05/02/2010:

- Trực Phật Ngọc:

ĐĐ Quảng Long, ĐĐ Minh Phước, quý Đạo hữu.

3.    Thứ Bảy, 06/02/2010:

- Trực Phật Ngọc:

TT Trí Viên, ĐĐ Minh Huệ, quý Đạo hữu và Security

4.    Chủ Nhật, 07/02/2010:

- 5:00 giờ sáng:                    Công phu khuya: TT Tâm Tường,

ĐĐ Quảng Long, ĐĐ Hạnh Tuệ, ĐĐ Đồng Lực,

ĐĐ Minh Đạt, ĐĐ Minh Phước.

- 7:00 giờ sáng:                    Chấp tác.

- 8:00 giờ sáng:                    Điểm tâm.

- 9:00 giờ sáng:                    Khai Kinh Pháp Hoa (thời gian chiêm bái Phật

Ngọc), Hồi hướng công đức Phật sự cho Tu Viện Pháp Vương thành tựu viên mãn.

- 11:00 giờ sáng:                  Chuẩn bị cho CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC.

- 12:00 giờ trưa:                   Thọ Trai.

- 2:30 giờ chiều:                   Theo CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC.

- 6:00 giờ chiều:                   Dược thực.

- 8:00 giờ tối:                       Tụng Kinh Pháp Hoa.

TT Trí Viên, ĐĐ Minh Huệ, ĐĐ Minh Phước.

- 10:00 giờ tối:                     Trực Phật Ngọc:

ĐĐ Minh Đạt, quý Đạo hữu và Security.

5.    Thứ Hai, 08/02/2010:

- 5:00 giờ sáng:                    Công phu khuya: TT Tâm Tường,

ĐĐ Hạnh Tuệ, ĐĐ Đồng Lực.

- 7:00 giờ sáng:                    Chấp tác.

- 8:00 giờ sáng:                    Điểm tâm.

- 9:00 giờ sáng:                    Tụng Kinh Pháp Hoa

- 11:00 giờ sáng:                  Cúng Ngọ: ĐĐ Minh Huệ, ĐĐ Minh Phước.

- 12:00 giờ trưa:                   Thọ Trai.

- 3:00 giờ chiều:                   Tụng Kinh Pháp Hoa.

- 6:00 giờ chiều:                   Dược thực.

- 7:00 giờ tối:                       Thuyết Pháp

- 10:00 giờ tối:                     Trực Phật Ngọc:

ĐĐ Quảng Long, quý Đạo hữu và Security.

6.       Thứ Ba, 09/02/2010:

- 5:00 giờ sáng:                    Công phu khuya: TT Tâm Tường,

TT Trí Viên, ĐĐ Minh Huệ.

- 7:00 giờ sáng:                    Chấp tác.

- 8:00 giờ sáng:                    Điểm tâm.

- 9:00 giờ sáng:                    Tụng Kinh Pháp Hoa

- 11:00 giờ sáng:                  Cúng Ngọ:

ĐĐ Quảng Long, ĐĐ Minh Đạt, ĐĐ Minh Phước.

- 12:00 giờ trưa:                   Thọ Trai.

- 3:00 giờ chiều:                   Tụng Kinh Pháp Hoa.

- 6:00 giờ chiều:                   Dược thực.

- 7:00 giờ tối:                       Thuyết Pháp.

- 10:00 giờ tối:                     Trực Phật Ngọc:

ĐĐ Đồng Lực, quý Đạo hữu và Security.

7.       Thứ Tư, 10/02/2010:

- 5:00 giờ sáng:                    Công phu khuya: TT Tâm Tường,

ĐĐ Đồng Lực, ĐĐ Minh Huệ, ĐĐ Hạnh Tuệ.

- 7:00 giờ sáng:                    Chấp tác.

- 8:00 giờ sáng:                    Điểm tâm.

- 9:00 giờ sáng:                    Tụng Kinh Pháp Hoa

- 11:00 giờ sáng:                  Cúng Ngọ: TT Trí Viên, ĐĐ Minh Đạt.

- 12:00 giờ trưa:                   Thọ Trai.

- 3:00 giờ chiều:                   Tụng Kinh Pháp Hoa.

- 6:00 giờ chiều:                   Dược thực.

- 7:00 giờ tối:                       Thuyết Pháp

- 10:00 giờ tối:                     Trực Phật Ngọc: ĐĐ Minh Phước, ĐĐ Quảng Long,

quý Đạo hữu và Security.

8.       Thứ Năm, 11/02/2010:

- 5:00 giờ sáng:                    Công phu khuya: TT Tâm Tường,

ĐĐ Hạnh Tuệ, ĐĐ Minh Đạt, ĐĐ Đồng Lực.

- 7:00 giờ sáng:                    Chấp tác.

- 8:00 giờ sáng:                    Điểm tâm.

- 9:00 giờ sáng:                    Tụng Kinh Pháp Hoa

- 11:00 giờ sáng:                  Cúng Ngọ: TT Trí Viên, ĐĐ Minh Huệ.

- 12:00 giờ trưa:                   Thọ Trai.

- 3:00 giờ chiều:                   Tụng Kinh Pháp Hoa.

- 6:00 giờ chiều:                   Dược thực.

- 7:00 giờ tối:                       Thuyết Pháp

- 10:00 giờ tối:                     Trực Phật Ngọc:

TT Trí Viên, ĐĐ Minh Phước, quý Đạo hữu và Security.

9.       Thứ Sáu, 12/02/2010:

- 5:00 giờ sáng:                    Công phu khuya: TT Tâm Tường,

ĐĐ Hạnh Tuệ, ĐĐ Quảng Long.

- 7:00 giờ sáng:                    Chấp tác.

- 8:00 giờ sáng:                    Điểm tâm.

- 9:00 giờ sáng:                    Tụng Kinh Pháp Hoa

- 11:00 giờ sáng:                  Cúng Ngọ: ĐĐ Đồng Lực, ĐĐ Minh Đạt.

- 12:00 giờ trưa:                   Thọ Trai.

- 3:00 giờ chiều:                   Tụng Kinh Pháp Hoa.

- 5:00 giờ chiều:                   Dược thực.

- 6:00 giờ chiều:                   Lễ Thắp Nến cầu nguyện cho thế giới Hòa Bình

chúng sinh an lạc. (Có Chương Trình riêng)

- 10:00 giờ tối:                     Trực Phật Ngọc:

ĐĐ Quảng Long, ĐĐ Hạnh Tuệ, quý Đạo hữu và Security.

10.     Thứ Bảy, 13/02/2010:

- 5:00 giờ sáng:                     Công phu khuya: TT Tâm Tường,

ĐĐ Đồng Lực, ĐĐ Minh Đạt.

- 7:00 giờ sáng:                     Chấp tác.

- 8:00 giờ sáng:                     Điểm tâm.

- 9:00 giờ sáng:                     Tụng Kinh Pháp Hoa

- 10:00 giờ sáng:                   Lễ tạ Tam Bảo, Cúng Ngọ, Cầu siêu.

- 12:00 giờ trưa:                    Thọ Trai.

- 01:00 giờ trưa:                    Lễ Quy Y.

- 3:00 giờ chiều:                    Trai Đàn Chẩn Tế, nguyện cầu âm siêu dương thái.

- 5:00 giờ chiều:                    Dược thực.

- 10:00 giờ tối:                      Trực Phật Ngọc:

ĐĐ Minh Huệ, quý Đạo hữu và Security.

11.     Chủ Nhật, 14/02/2010 (Mùng 1 Tết):

- 5:00 giờ sáng:                    Công phu khuya: TT Tâm Tường,

ĐĐ Đồng Lực, ĐĐ Minh Phước.

- 11:30 giờ sáng:                  Lễ Vía Đức Phật Di Lạc, Cúng Ngọ, Cầu An đầu năm.

- 6:00 giờ chiều:                   Lễ Thắp nến Thiền Hành nhiễu quanh Phật Ngọc.

- 10:00 giờ tối:                     Trực Phật Ngọc:

ĐĐ Hạnh Tuệ, ĐĐ Đồng Lực, quý Đạo hữu và Security.

12.     Thứ Hai, 15/02/2010:

- 5:00 giờ sáng:                    Công phu khuya: TT Tâm Tường,

ĐĐ Quảng Long, ĐĐ Minh Huệ.

- 7:00 giờ sáng:                    Chấp tác.

- 8:00 giờ sáng:                    Điểm tâm.

- 11:00 giờ sáng:                  Cúng Ngọ, Cầu Siêu.

- 12:00 giờ trưa:                   Thọ Trai.

- 3:00 giờ chiều:                   Lễ Tạ Phật Ngọc (Có Chương Trình riêng).

- 10:00 giờ tối:                     Trực Phật Ngọc:

TT Trí Viên, ĐĐ Minh Phước, quý Đạo hữu và Security.

13.     Thứ Ba, 16/02/2010:

- 5:00 giờ sáng:                   Công phu khuya: TT Tâm Tường,

ĐĐ Hạnh Tuệ, ĐĐ Đồng Lực.

- 7:00 giờ sáng:                   Chấp tác.

- 8:00 giờ sáng:                   Điểm tâm.

- 11:00 giờ sáng:                 Lễ Bế Mạc (Có Chương Trình riêng).

HOÀN MÃN