Xin được là...

image

Xin được là suối nhỏ

Uốn lượn giữa cuộc đời

Mặc sức ta vui cười

Tung tăng cùng cá lội

 

Xin được là sương sớm

Long lanh trong nắng mai

Nắng lên, sương tan biến

Lại hẹn gặp hôm mai

 

Mỗi ngày vui làm sương

Như pha lê lấp lánh

Mỗi phút vui làm sương

Cho đời thêm yêu thương

 

Dẫu sương thành mây khói

Vẫn ung dung không trung

Sương cùng bạn góp nhặt

Giọt nước trong cho người

 

Có biết không hỡi suối

Anh và sương tuy hai

Nhưng khác chi là một

Vạn vật vốn vô vi

Nhưng hữu vi thường tình

Vạn vật vốn vô hình

Nhưng hữu hình, vô vi

 

Hoằng Châu