Những tờ báo Phật giáo Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ

Nhân được thấy số báo Đuốc Tuệ duy nhất sót lại trong thư viện tòa soạn nguyệt san Khởi Hành của nhà thơ – nhà báo Viên Linh, là số báo đầu tiên phát hành vào tháng 5 năm 1976 do Cộng Đồng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại Mỹ chủ trương và Pháp sư Thích Giác Đức chủ nhiệm kiêm chủ bút.

Ảnh tư liệu Hoa Đàm
Tìm hiểu với nhân vật từng giữ vai trò tổng thư ký của tờ Đuốc Tuệ là nhà thơ Viên Linh, có nhiều cơ sở để khẳng định đây là tờ báo Phật giáo Việt Nam đầu tiên xuất bản tại Hoa Kỳ với sự cộng tác của nhiều cây viết lỗi lạc.

Ảnh tư liệu Hoa Đàm
Rồi đúng 2 năm sau, trùng vào tháng 5/1978, một tờ nguyệt san Phật giáo khác cũng đã ra đời do Cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác chủ trương và Cố Hòa Thượng Thích Thiên Ân làm chủ nhiệm, đó là tờ báo Phậg giáo Việt Nam.

Ảnh thư liệu Hoa Đàm
Theo hoadamnews