Tháng Giêng thập tự

Ngước nhìn lên Phật, thấy nụ cười hiền từ nơi đức Bổn sư, như nhắc mỗi người nhận ra tâm Phật nơi mình, thấy tâm Phật của nhau trong ngày xuân, đó cũng là ý nghĩa của tháng Giêng thập tự.

Hiểu nôm na thập là mười, tự là chùa. Một năm bận rộn, nhân ngày rằm tháng Giêng, được tham gia đi mười chùa. Tôi rất tùy hỉ trong việc làm này. Ít nhất trong ngày, người Phật tử có dịp nhìn tôn tượng đức Bổn Sư mười lần, mỗi lần lễ ba lễ, được ba mươi lễ. Nếu bảo rằng hãy lạy ba mươi lạy, chắc nhiều cụ sẽ “úi giào, nhiều thế, lạy sao nổi”. Nhưng qua ngày đi thập tự, số lạy có thể nhiều hơn.

Có thể các cụ không kịp nghe một thời pháp ngắn, chỉ kịp thắp hương dâng lễ vật, nghe lời thầy Trụ trì nhắn nhủ nhân đầu năm mới, mọi việc cần thay đổi cho mới, những tính khí năm cũ chưa sửa được, năm nay sẽ cố gắng sửa thêm.

Ít nhất quên bớt việc mua may bán đắt, một vốn vạn lời (nhất bản vạn lợi), để nhớ việc tu sửa bản thân mình. Bởi niềm vui chân thật chính tự tâm bình an trong việc tu sửa, bớt những tính xấu, thêm tính tốt, đời cởi mở vui tươi hơn.

Nhân lễ cổ truyền của dân tộc, lấy đó làm cái mốc, để nhìn lại năm cũ, hướng niềm tin về năm mới.

Chúc qua chúc lại, đôi khi các cụ quên cứ chúc quí thầy quí cô bồ đề tâm kiên cố, tu hành tinh tấn mà quên rằng hay không biết rằng đó là lời chúc của người lớn nhắn nhủ cho học trò mình đừng quên tâm bồ đề giữa những cám dỗ cuộc đời!

Đôi khi người chúc rất thành kính nhưng lời chúc làm nhiều người mỉm cười, vì khi được quí thầy quí cô chúc thì ghi nhớ để chúc lại y khuôn. Nhưng “cũng không sao”, sư huynh tôi hay cười xòa sau đó, nói như thế.

Ngày rằm, chùa nhộp nhịp đông dầy, xe ghé qua lễ Phật, uống nước rồi vội vàng lên xe đi tiếp, nếu các chùa ở ngoại thành thì phải gấp gáp hơn, khoảng đường giữa chùa này và chùa kia khá xa, mười chùa đi cho đủ kịp giờ về cũng khá vất vả.

Tuy bận rộn thắp hương, thỉnh chuông, nhưng nhìn vẻ thành kính của người con Phật, tôi đâm ra vui lây. Một lần chiêm ngưỡng gương mặt đức Phật từ bi độ khắp chúng sanh, không phân biệt hữu tình và vô tình, lúc nào cũng với một cái nhìn hiền từ. Đôi khi nghe con mình trả giá cân nhắc cầu xin… ngài cũng mỉm cười. Một lần nói được tiếng nam mô Phật, xá được một xá trước tôn tượng là một chút duyên lành cho quả Phật mai sau.

Tám muôn bốn vạn pháp môn cho tất cả muôn loài, kiếp này chưa đủ duyên thành tựu thì tích tụ cho kiếp khác. Mỗi người một sở duyên một sở cầu khác nhau, chia sẻ được những vất vả của nhau trong một kiếp sống là cũng hi hữu lắm rồi. Mưa pháp nhuần gội, có cây cỏ chờ cơn mưa. Tụng Pháp Hoa hay Kim Cang, nên tụng kinh nào. Kinh nào cũng nên tụng, Sư thúc tôi  thường trả lời như thế. Mỗi một bản kinh tương ưng với một tâm nguyện của người tụng.

Hãy trân trọng những gì mình có được ngày hôm nay, mỉm cười trước trời xuân hoa nở khắp, tặng cho nhau nụ cười đầu xuân với những lời chúc tốt lành vui tươi. Ngước nhìn lên Phật, thấy nụ cười hiền từ nơi đức Bổn sư, như nhắc mỗi người nhận ra tâm Phật nơi mình, thấy tâm Phật của nhau trong ngày xuân, đó cũng là ý nghĩa của tháng Giêng thập tự.

 

Quán Không