Truyện tranh lịch sử Phật giáo

The Illustrated History of Buddhism

Truyện tranh lịch sử Phật giáo

  1. Sumedha, một nhà triệu phú trẻ, bố thí tài sản của mình

Ðức Phật tương lai sẽ sanh làm con trai trong nhà một người đàn ông giàu có và được đặc tên là "Sumedha" trong đời sống đó ngài phát đại nguyện sẽ giác ngộ thành Phật. Cha mẹ của ngài qua đời khi ngài vẫn còn trẻ, để lại cho ngài gia tài rất nhiều vàng bạc. Đến tuổi 16 ngài hoàn thành việc học vấn của mình. Lúc ấy những của cải của ngài được trao lại cho ngài tự quản lý.

Sumedha nhà triệu phú trẻ nghĩ: "cha mẹ và ông bà ta chỉ biết tích chứa của cải nhưng không biết rằng khi chết sẽ chẳng mang theo được gì, tiền của chỉ là vật ngoài thân." Suy nghĩ vậy nên ngài tuyên bố với mọi: "Tôi sẽ mở cửa kho và xin bố thí tài sản của mình cho những ai muốn." Sau đó ngài ngài đi đến dãy Hi-mã-lạp sơn và trở thành một ẩn giả.
Ðức Phật tương lai sẽ sanh làm con trai trong nhà một người đàn ông giàu có và được đặc tên là "Sumedha" trong đời sống đó ngài phát đại nguyện sẽ giác ngộ thành Phật. Cha mẹ của ngài qua đời khi ngài vẫn còn trẻ, để lại cho ngài gia tài rất nhiều vàng bạc. Đến tuổi 16 ngài hoàn thành việc học vấn của mình. Lúc ấy những của cải của ngài được trao lại cho ngài tự quản lý
Sumedha nhà triệu phú trẻ nghĩ: "cha mẹ và ông bà ta chỉ biết tích chứa của cải nhưng không biết rằng khi chết sẽ chẳng mang theo được gì, tiền của chỉ là vật ngoài thân." Suy nghĩ vậy nên ngài tuyên bố với mọi: "Tôi sẽ mở cửa kho và xin bố thí tài sản của mình cho những ai muốn." Sau đó ngài ngài đi đến dãy Hi-mã-lạp sơn và trở thành một ẩn giả.
Dịch giả Thiền Minh
Bản tiếng Anh