Lễ hội hoa đăng – hàng ngàn ngọn nến thắp sáng chùa Từ Tân

image

Tối ngày 28/2/2010 ( nhằm 15 tháng giêng ) Tại chùa Từ Tân đã diễn ra trang nghiêm trọng thể lễ hội Phóng đăng đàn Dược Sư cầu an đầu năm mới.

alt
Đúng 19 giờ ba hồi chuông trống Bát Nhã được cử hành vang rền giữa rừng người trang nghiêm thanh tịnh, cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm chính điện cử hành nghi thức thỉnh Phật và chư thiên quang giáng gia hộ đàn tràng.
alt
Lễ hội Phóng đăng đàn Dược Sư  là lễ hội truyền thống tâm linh được TT. Thích Viên Giác trụ trì  tổ chức hằng năm vào tối rằm tháng giêng tại chùa Từ Tân.
alt
Hơn 3000 người đã tham dự với 3000 ngọn đèn trong hai tay của mỗi người. Tất cả ai cũng trân trọng tập trung tư tưởng vào ánh sáng của ngọn đèn và  có những ước muốn những hi vọng trong năm mới mọi sự an lành sẽ đến với gia đình mình.
alt
Đêm rằm tháng giêng, tết nguyên tiêu, truyên thống lễ hội của chùa Từ Tân là đêm phóng đăng rước đèn cầu năm mới được bình an và thịnh vượng, hóa giải những tai ương, ách nạn những vận hạn không lành, được thành tựu những sở nguyện trong năm mới .
alt
alt
Thông qua lễ hội với quần chúng tham dự đông đảo, qua đó công việc giáo dục và hoằng pháp được thuận lợi hơn, để đưa giáo lý minh triết của Đức Phật gieo trong lòng quần chúng, để cho con người có niềm tin chân chính vào Đạo Phật, xoá bỏ những tập tục mê tín dị đoan ...
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt