Đức Đạt Lai Lạt Ma lên án TQ muốn tiêu diệt Phật giáo Tây Tạng

Đức Đạt Lai Lạt Ma lên án Trung Quốc muốn tiêu diệt Phật giáo Tây Tạng và cự tuyệt mọi nỗ lực của Ngài nhằm đạt sự hoà giải về lãnh thổ vùng Himalaya này.

Nhà lãnh đạo tinh thần của xứ Tây Tạng phát biểu điều này trong bài nói chuyện hôm thứ tư tại Dharamsala đánh dấu hai lần nổi dậy thất bại của nhân dân Tây Tạng chống Trung Quốc, cách đây 51 năm.

Ngài lên án chiến dịch gọi là 'cải tạo yêu nước' tại các tu vịên ở Tây Tạng. Trung Quốc nhốt các tu sĩ và ni cô trong điều kiện như ở trại tù, tước đoạt cơ hội học hỏi tu tập trong ôn hoà, làm như vậy để xoá bỏ Phật giáo trên xứ này.

Những nỗ lực đàm phán với Trung Quốc để xin quyền tự trị cho Tây Tạng đều chẳng đến đâu. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói tiếp, lập trường của người Tây Tạng lưu vong là vẫn cố gắng tiếp tục đàm phán, dù rằng qua thái độ của giới lãnh đạo Trung Quốc thì rất ít hy vọng sớm đạt kết quả.

Bộ ngoại giao Trung Quốc chưa bình lụân ngay, nhưng Thông tấn Nhà nước Tân Hoa Xã lên án Đức Đạt Lai Lạt Ma rao truyền những dữ kịên sai lạc và những lời dối trá ngoan cố.