Tuyết

Tuyết rơi trắng cả đường đi
Rừng cây núi Thệ khác gì cảnh tiên
Rằng đây có phải Đào Nguyên
Hay là vẫn chốn Cam Tuyền bấy lâu?
Sáng trong trời đất một màu
Vần xoay mấy độ cánh đào đơm hoa
Bốn phương xum họp một nhà
Đầy trời hoa tuyết làm quà đón xuân.
Thầy Minh Mẫn
alt