THƯ MỜI LỄ VÍA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO RIVERSIDE

CHÙA PHẬT TUỆ

10421 Cook Ave. Riverside, CA 92505 (951) 354-2201

Website: www.phattue.org,  Email: [email protected]

------------------------------------------------------------------------------------

THƯ MỜI

LỄ VÍA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/q42008/2009/08/19/04/16001250673109.jpg

Nam Mô Đại Từ Bi Linh Cảm Ứng Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính thưa quý đồng hương Phật tử,

Quán Âm Bồ tát đấng mẹ hiền

Cứu khổ muôn loài hạnh vô biên

Ứng thân diệu dụng vô cùng tận

Đại nguyện từ bi rải mọi miền.

Đức Bồ Tát Quán Thế Âm có nhân duyên đặc biệt với chúng sanh trong cõi Ta-bà, Ngài phát nguyện đại bi, ngày đêm thường ẩn hiện trong đời nghe tiếng kêu cầu mà ứng hiện cứu khổ. Đã biết bao người gặp nạn, mắc bệnh hiểm nghèo, thành tâm nhớ niệm danh hiệu ngài đều được Ngài hiển linh cứu giúp. Bất cứ ai có lòng thành liền được cảm ứng.

Để cảm niệm ân đức cứu khổ của Ngài, để tất cả chúng ta cùng sống trong trái tim từ bi, yêu thương, sống trong hương lành của mẹ hiền Quan Thế  Âm. Với ý nghĩa thiêng liêng ấy chùa Phật Tuệ trân trọng tổ chức lễ vía Quán Thế Âm vào lúc 11:00 sáng, thứ bảy ngày 3 tháng 4 năm 2010 (tức ngày 19/2 năm Canh Dần). Theo chương trình như sau:

11:00 AM Thuyết Pháp

11:30 AM Chính thức cử hành lễ

12:00 PM Thọ trai

3:00 PM Thí thực Cô hồn

4:00 PM Hoàn mãn

Trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử hoan hỷ quang lâm về chùa Phật Tuệ, tham dự lễ tưởng niệm ân đức vô lượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Sự tham dự của quý Phật tử là góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc và cùng nguyện cầu cho mình và gia đình sống trong an vui hạnh phúc.

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chùa Phật Tuệ, ngày 19 tháng 03 năm 2010

Trụ trì

TK. Thích Quảng Trí