Các chùa ở Sri Lanka đang đối diện với thực trạng thiếu vắng chư Tăng

Xem hình

Gokarella, Sri Lanka – Phát biểu trong cuộc họp hàng tháng của Ban quản trị chùa Pingalpoththa ở Polgolla, thành phố Gokarella (Sri Lanka), Hòa thượng Dunukedeniye Kusaladhamma Thera, viện chủ chùa nói: “Hầu hết các ngôi chùa của chúng ta đang đối diện với tình hình thiếu vắng chư Tăng. Đây là một thực trạng rất đáng buồn.”

Hiện có một xu hướng hoàn tục ngày càng gia tăng trong số các vị Tỳ kheo trẻ sau khi họ tốt nghiệp đại học. Trong 5 năm qua, đã có hơn 1500 vị Tỳ kheo trẻ từ bỏ những ngôi chùa làng sau khi tìm được công ăn việc làm của chính phủ, Hòa thượng Dunukedeniye nói thêm.

Sri Lanka nổi tiếng là một quốc gia thuần túy Phật giáo Nam tông. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chư Tăng là hành trì và truyền bá lời Phật dạy.

Tân Nguyễn (Theo dailynews.lk)