Lắng nghe

“Diệu âm, quán thế âmalt
Phạm âm, hải triều âm
Thắng bỉ thế gian âm”*

Lắng nghe nhịp trái tim anh
Tự ngàn xưa vẫn Xuân hành cùng tôi
Lang thang mấy nẻo luân hồi
Dòng sông trăng hiện vui ngồi hát ca.

Lắng nghe nhành bụt nở hoa
Tao nôi ấm dậm khúc ca thanh bình
Trang đời lộng lẫy bình minh
Dặm đường xa, bước chân mình bước đi.

Lắng nghe sâu kiến từ bi
Trên đầu ngọn cỏ nhu mì hạt sương
Niềm thơ muôn thuở hướng dương
Nghe câu kinh Bụt mười phương đại hùng.

Non cao biển rộng chập chùng
Tự ngàn xưa đã vô cùng… diệu âm
Muôn trùng sóng lắng vào tâm
Lại từ tâm lắng tri âm muôn trùng.

*Pháp Hoa Phổ Môn phẩm

Hạnh Phương