Chùm ảnh: 2 ngày thảo luận & giảng thuyết tại HT Hoằng pháp

Trong 2 ngày 7 - 8/5/2010 tại Đại giảng đường chùa Phật Quang, hơn 1.000 Tăng Ni giảng sư cả nước đã vân tập câu hội kết đàn nghe thuyết giảng về các chủ đề quan trọng đã ấn định và cùng thảo luận về các vấn đề đang đặt ra.

Đây là nội dung quan trọng nhất của họi thảo lần này.

HT Trí Quảng, HT Thiện Nhơn, HT Giác Toàn, TT Bảo Nghiêm… đã thuyết pháp.

Hơn 70 bài tham luận đã được gửi đến hội thảo, BTC đã cho biên tập và in thành kỷ yếu rất công phu.

Tại các diễn đàn, gần 20 tham luận tiêu biểu đã được thuyết trình trước đại chúng.

Phattuvietnam.net xin trân trọng giới thiệu 1 số hình ảnh:

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Huệ Minh